Các khu bảo tồn biển và công tác bảo tồn rùa biển tại Việt Nam: thách thức và cơ hội

PDF.InEmail

Tha_Rua_bienKhu bảo tồn biển (KBTB) là một công cụ quản lý tài nguyên được sử dụng để làm chậm lại và cuối cùng đảo ngược quá trình suy giảm hệ sinh thái ven biển. Trên thế giới, các nhà khoa học đã nhận ra giá trị của KBTB, đặc biệt là phân khu bảo vệ nghiêm ngặt trong việc cải thiện sức khỏe hệ sinh thái, bao gồm sự tồn tại và phát triển của ngành thủy sản (NCEAS 2001). Hơn nữa, KBTB giúp hỗ trợ các nguồn sinh kế thay thế bằng cách thúc đẩy việc sử dụng bền vững tài nguyên ven biển như du lịch sinh thái (Agardy 1993).

Quy hoạch KBTB dựa trên khoa học đang được tiến hành tại rất nhiều quốc gia (như trong Osmond et al. 2010) với những kết quả khả quan, có lợi cho các cộng đồng dân cư và hệ sinh thái liên quan (Samonte et al. 2010, Palumbi 2002).

Những mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với rùa biển ở Việt Nam là (1) ngư dân đánh bắt một cách tình cờ và vô tình rùa dính lưới (được gọi là đánh bắt không chủ ý) và (2) trực tiếp bắt các con cái đang làm tổ và lấy trứng của chúng. Những nguyên nhân gây ra mối đe dọa lớn nhất cho rùa biển là từ các tàu đánh cá bằng lưới kéo tầng đáy, lưới rê, nghề câu kiều và các thợ lặn bắt giáp xác và nhuyễn thể (IUCN Việt Nam 2003). Đánh bắt không chủ ý gây ra ít nhất một nghìn trường hợp rùa bị chết hàng năm (WWF Việt Nam 2007). Việc bắt rùa và trứng của chúng từ các bãi biển là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến việc giảm số lượng làm tổ. Hầu hết những bãi biển mà trước đây có ghi nhận sự xuất hiện của tổ rùa thì giờ đây đã hoàn toàn biến mất. Giải pháp duy nhất cho vấn đề này là việc bảo vệ nghiêm ngặt việc rùa lên đẻ trứng và trứng của chúng. Một số KBTB và các tỉnh ven biển đang có những nỗ lực đáng kể để thu hút cộng đồng tham gia thông qua những khóa tập huấn cho ngư dân, các chương trình giáo dục cho học sinh, và lập ra các mạng lưới tình nguyện viên. Phần lớn những công việc này được thực hiện với sự giúp đỡ của các tổ chức phi chính phủ (NGO).

Click để xem toàn bộ báo cáo...

(Theo IUCN Việt Nam)


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

...