No valid database connection Got error 28 from storage engine SQL=SELECT a.id as key1, a.*, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END as slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END as catslug FROM jos_content AS a INNER JOIN jos_categories AS cc ON cc.id = a.catid INNER JOIN jos_sections AS s ON s.id = a.sectionid WHERE a.state = 1 AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2016-02-08 20:40:06' ) AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2016-02-08 20:40:06' ) AND s.id > 0 AND a.id != 198 AND a.created > '2012-05-02 08:27:30' AND a.access <= 0 AND cc.access <= 0 AND s.access <= 0 AND cc.id=39 AND s.published = 1 AND cc.published = 1 ORDER BY a.created ASC limit 6
No valid database connection Got error 28 from storage engine SQL=SELECT a.id as key1, a.*, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END as slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END as catslug FROM jos_content AS a INNER JOIN jos_categories AS cc ON cc.id = a.catid INNER JOIN jos_sections AS s ON s.id = a.sectionid WHERE a.state = 1 AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2016-02-08 20:40:06' ) AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2016-02-08 20:40:06' ) AND s.id > 0 AND a.id != 198 AND a.created < '2012-05-02 08:27:30' AND a.access <= 0 AND cc.access <= 0 AND s.access <= 0 AND cc.id=39 AND s.published = 1 AND cc.published = 1 ORDER BY a.created DESC LIMIT 0, 6

Đào tạo kỹ năng lặn sâu cho cán bộ Bảo tồn biển

PDF.InEmail

daotaolansauBan quản lý khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm vừa triển khai thành công khóa học lặn cơ bản ở độ sâu 18 mét (Open Water Course) cho 04 cán bộ, khóa học diễn ra với sự hỗ trợ của các hướng dẫn viên bơi lặn chuyên nghiệp của trung tâm du lịch lặn biển (Happy Diving Center).

Tại khóa học các cán bộ BQL đã được hướng dẫn toàn bộ các kỹ năng cơ bản khi lặn sâu như: cách sử dụng thiết bị lặn Scuba, kỹ năng thở, cách cân bằng và bơi, định hướng dưới nước.

0205201222222222222

Hình 1: Các cán bộ BQL tham gia khóa học lặn

Chương trình học diễn ra trong 04 ngày:

  • Ngày thứ 1: Xem Video về kỹ năng lặn ở trong nước, làm bài kiểm tra cuối khóa theo chương trình học.
  • Ngày thứ 2: Thực hành các kỹ thuật lặn tại hồ bơi trước khi ra biển.
  • Ngày thứ 3: Thực tập các kỹ thuật lặn biển tại Khu bảo tồn biển Hòn Mun (TP. Nha Trang- Tỉnh Khánh Hòa).
  • Ngày thứ 4: Thực tập các kỹ thuật lặn biển nâng cao tại Khu bảo tồn biển Hòn Mun ở độ sâu 18 mét

0205201233333333333333333

Hình 2: Thực hành các thao tác kỹ thuật tại hồ bơi

02052012111111111111

Hình 3: Thực hành cách cân bằng tại hồ bơi

02052012

Hình 4: Thực hành tại Khu bảo tồn biển Hòn Mun

020520125

Hình 5: Các học viên vui đùa sau khi lặn thành công ở độ sâu 18 mét

020520126

Hình 6: Đội học lặn cùng hướng dẫn viên tham quan rạn san hô Hòn Mun

020520120Hiện nay số cán bộ của BQL khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm được đào tạo về kỹ năng lặn sâu dưới biển là 13/23 người, trong đó có 01 cán bộ đạt trình độ lặn biển Scuba nâng cao ở độ sâu 32 mét (Advance open water). Đào tạo các kỹ năng về lặn biển đã góp phần nâng cao năng lực cho cán bộ BQL, nâng cao chất lượng và hiệu quả các công việc chuyên môn tại đơn vị như bảo dưỡng hệ thống phao phân vùng, giám sát đa dạng sinh học, giám sát chất lượng nước, nuôi cấy san hô trong khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm.

Phạm Thị Kim Phương - BQL KBTB Cù Lao Chàm

Tìm kiếm

Tin mới nhất

No valid database connection Got error 28 from storage engine SQL=SELECT a.*, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END as slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END as catslug FROM jos_content AS a INNER JOIN jos_categories AS cc ON cc.id = a.catid INNER JOIN jos_sections AS s ON s.id = a.sectionid WHERE a.state = 1 AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2016-02-08 20:40:06' ) AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2016-02-08 20:40:06' ) AND s.id > 0 AND a.access <= 0 AND cc.access <= 0 AND s.access <= 0 AND s.published = 1 AND cc.published = 1 ORDER BY a.created DESC LIMIT 0, 5

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/clcham/culaochammpa.com.vn/modules/mod_latestnews/helper.php on line 105

Từ thư viện ảnh

No valid database connection Got error 28 from storage engine SQL=SELECT cc.id, cc.alias as catalias, a.id, a.catid, a.title, a.alias, a.filename, a.description, a.extm, a.exts,a.extl, a.exto, a.extw, a.exth, a.extid, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(':', cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END as catslug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(':', a.id, a.alias) ELSE a.id END as slug FROM jos_phocagallery_categories AS cc LEFT JOIN jos_phocagallery AS a ON a.catid = cc.id WHERE a.id in (4,9,8,5) ORDER BY RAND()

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/clcham/culaochammpa.com.vn/modules/mod_phocagallery_image/mod_phocagallery_image.php on line 564

Thống kê

Các thành viên : 2
Nội dung : 508
Liên kết web : 6
Số lần xem bài viết : 3111275
Hiện có 21 khách Trực tuyến
......