Cùng với Hội An, Duy Xuyên tăng cường truyền thông phân loại rác tại nguồn

PDF.InEmail

06012013_Duy_XuyenHuyện Duy Xuyên có 13 xã và 1 thị trấn với 94 thôn khối phố. Hiện tại huyện có 12 xã, thị trấn thực hiện hoạt động thu gom rác thải trong đó có 60% số hộ gia đình tham gia phong trào này.

Để đạt được chỉ tiêu phấn đấu đến cuối năm 2015 toàn huyện có 100% số xã thực hiện hoạt động thu gom rác thải với 90% tổng số hộ tham gia, trong thời gian qua UBND huyện phối hợp các hội đoàn thể đẩy mạnh công tác dân vận, tuyên truyền thu gom rác thải trong dân cư, hướng dẫn sử dụng rác thải dễ phân hủy làm phân vi sinh trong nông nghiệp và phân loại rác tại nguồn.

06012013_Duy_Xuyen_1

Hình 1: Tập huấn hướng dẫn phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn

Trong tháng 12/2013 Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Duy Xuyên đã tiếp tục tổ chức tập huấn hướng dẫn phân loại rác tại nguồn cho 94 thôn với gần 560 người dân trên địa bàn huyện tham gia.

06012013_Duy_Xuyen_2

Hình 2: Các xã thảo luận về hiện trạng quản lý rác thải sinh hoạt tại địa phương mình

Tại các buổi tập huấn, người dân đã được giới thiệu các nội dung về phân loại rác thải tại nguồn, các ví dụ phân loại rác tại nguồn tại một số nơi trên Thế giới, Việt Nam, Quảng Nam và tại Hội An. Người tham gia tập huấn cùng thảo luận để trả lời các câu hỏi vì sao phân loại rác tại nguồn? Làm thế nào để phân loại rác tại nguồn? Đồng thời những nội dung cụ thể cần được triển khai trong chương trình phân loại rác tại nguồn tại địa phương, cũng như những tồn tại trong phân loại rác tại nguồn hiện nay và các hướng giải quyết cũng được người dân thảo luận và thống nhất.

06012013_Duy_Xuyen_3

Hình 3: Đại diện các xã trình bày nội dung cụ thể cần được triển khai tại địa phương khi tham giam hoạt động phân loại rác tại nguồn

Người dân tham gia tập huấn còn thảo luận và phân tích các bên liên quan đến vấn đề rác thải và phân loại rác thải tại nguồn, xây dựng quy ước và đề án quản lý rác thải sinh hoạt tại địa phương. Đồng thời qua các buổi tập huấn, các nhóm hạt nhân làm công tác bảo vệ môi trường tại địa phương được trao đổi các kỹ năng truyền thông về phân loại rác thải tại nguồn và sẽ là các tuyên truyền viên tích cực cho phong trào này tại cộng đồng.

06012013_Duy_Xuyen_4

Hình 4: Một tuyên truyền viên tích cực tại cộng đồng về phân loại rác tại nguồn

Nguyễn Thị Thanh Hoàng – CTV Đề tài Xây dựng mô hình đồng quản lý rác thải tại xã Cẩm Hà và phường Cẩm Phô, thành phố Hội An

...