Sinh hoạt Tổ Đồng quản lý phân loại rác tại nguồn, thôn Trà Quế, xã Cẩm Hà, thành phố Hội An

PDF.InEmail

08012014 Tra queVào chiều ngày 3/1/2014, tại thôn Trà Quế, Xã Cẩm Hà, T.P Hội An, BQL Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm đã tổ chức buổi sinh hoạt các Tổ Đồng quản lý rác thải nhằm báo cáo kết quả giám sát phân loại rác tại nguồn trong tháng 10, 11 và 12/2013 và tiếp tục triển khai xây dựng quy chế quản lý rác thải tại địa phương.

Tham gia buổi sinh hoạt là toàn thể các chị em phụ nữ tại 3 Tổ Đồng quản lý rác thải của thôn Trà Quế, cán bộ môi trường Xã Cẩm Hà, cán bộ thôn và nhóm thực hiện đề tài nghiên cứu của BQL Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm.

08012014 Tra que 1

Hình 1: Thành viên của các Tổ Đồng quản lý rác thải theo dõi báo cáo kết quả giám sát phân loại rác tại nguồn tại thôn trong 3 tháng cuối năm 2013

Thành viên của các Tổ Đồng quản lý rác thải nghe, thảo luận và thống nhất kết quả giám sát phân loại rác tại nguồn trong 3 tháng cuối năm 2013. Đồng thời một nỗ lực mới gắn kết giữa phân loại rác tại nguồn vào Làng Rau Trà Quế - Làng Rau Truyền thống – Làng Rau Thân thiện với Môi trường được giới thiệu.

08012014 Tra que 2

Hình 2: Làng Rau Trà Quế - Làng Rau Truyền thống – Làng Rau Thân thiện với Môi trường

100% các thành viên tham dự buổi sinh hoạt đồng ý phấn đấu tô điểm Làng rau Truyền thống của mình ngày một xanh hơn, đẹp hơn thông qua các hành động thiết thực là phân loại rác tại nguồn, hạn chế và tiến đến nói không với túi ni lông, làm phân compost hộ gia đình, mỗi nhà có ít nhất 2 giỏ rác và xách giỏ đi chợ.

08012014 Tra que 3

Hình 3: Kiểm tra phân loại và cân khối lượng rác thải tại hộ gia đình

08012014 Tra que 4

Hình 4: Kết quả phân loại rác tại nguồn của các hộ gia đình tại thôn Trà Quế trong 3 tháng cuối năm 2013

Trong buổi sinh hoạt lần này các thành viên cũng đã thảo luận và thống nhất xây dựng quy chế đồng quản lý rác thải tại địa phương.

08012014 Tra que 5

Hình 5: Thành viên Tổ 1 thảo luận và thống nhất xây dựng quy chế đồng quản lý rác thải tại địa phương

Mùa xuân Giáp Ngọ 2014 đang về, Làng Rau Trà Quế xin đón chào quý khách đến tham quan du lịch!

08012014 Tra que 6

Hình 6: Đón chào mùa xuân mới tại Làng Rau Trà Quế

Một số hình ảnh trong buổi sinh hoạt:

08012014 Tra que 7

Hình 7: Nhóm nghiên cứu xây dựng Tổ Đồng quản lý rác thải Làng Rau Trà Quế

08012014 Tra que 8

Hình 8: Người dân chăm bón vườn rau

08012014 Traque 9

Hình 9 : Thành viên Tổ 2 thảo luận và thống nhất xây dựng quy chế đồng quản lý rác thải tại địa phương

08012014 Tra que 910

Hình 10: Thành viên Tổ tham gia ý kiến

08012014 Tra que 911

Hình 11: Đại diện Tổ 2 trình bày kêt quả thảo luận

Huỳnh Lê Vũ Hoàng – Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm

...