Tập huấn kỹ thuật tham vấn cộng đồng

PDF.InEmail

Ngày 18/6/2014, Ban quản lý Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm – Hội An đã tổ chức tập huấn kỹ thuật tham vấn cộng đồng cho các thành viên Tổ công tác xây dựng Kế hoach quản lý Khu Dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm – Hội An.

taphuantvcd200620141

Bà Trần Thị Hồng Thúy – Giám đốc BQL Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm – Phó ban trực Khu sinh quyển Cù Lao Chàm khai mạc chương trình

taphuantvcd200620142

Ông Lê Ngọc Thảo – Trưởng Ban thư ký Khu sinh quyển trình bày nội dung của buổi tập huấn.

Tham dự buổi tập huấn là các cán bộ làm công tác mặt trận của 13 xã phường, chuyên viên của các phòng, ban, BQL Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm – Hội An và BQL Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm, thành phố Hội An.

Nội dung của chương trình tập huấn bao gồm cập nhật thông tin về khu sinh quyển Cù Lao Chàm – Hội An, sự cần thiết phải xây dụng kế hoạch quản lý khu dự trữ sinh quyển, và kỹ thuật tham vấn cộng đồng.

taphuantvcd200620143

T.S. Chu Mạnh Trinh hướng dẫn kỹ thuật tham vấn cộng đồng

Các thành viên Tổ công tác tham gia tập huấn đã được thực hành kỹ thuật sử dụng mô hình DPSIR (dẫn lực, áp lục, tình trạng, tác động và đáp ứng), nguyên tác SMART (cụ thể, lượng hóa, khả thi, hợp lý và thời gian), ma trận SWOT (điểm mạnh, mặt yếu, cơ hội và thách thức) cho việc phân tích hiện trạng, thu thập thông tin xây dựng kế hoạch quản lý khu sinh quyển Cù Lao Chàm – Hội An từ nay cho đến cuối năm 2014.

Một số hình ảnh trong buổi tập huấn:

taphuantvcd200620144

taphuantvcd200620145

 taphuantvcd200620146

taphuantvcd200620147

taphuantvcd200620148

taphuantvcd200620149

taphuantvcd2006201410

taphuantvcd2006201411

taphuantvcd2006201412

Huỳnh Lê Vũ Hoàng - Ban quản lý Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

...