Ban quản lý Cộng đồng Thôn Bãi Hương tổ chức phổ biển Quy chế Tiểu khu bảo tồn biển

PDF.InEmail

Tối ngày 14/11/2017, tại Khu thiết chế văn hóa thôn Bãi Hương, BQL Cộng đồng Tiểu khu chủ trì phối hợp với BQL Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm tổ chức phổ biến Quy chế quản lý Tiểu khu đồng quản lý bảo tồn biển cho 40 cộng đồng ngư dân. Đây là chương trình hoạt động hàng năm của Tiểu khu Bãi Hương nhằm truyền thông nâng cao nhận thức cho cộng đồng ngư dân các quy định về quản lý, giám sát các hoạt động khai thác thủy sản, du lịch… tại thôn Bãi Hương. Điểm nổi bật trong chương trình năm nay là: BQL Cộng đồng Tiểu khu đảm nhận vai trò chính của hoạt động và cán bộ của Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm hỗ trợ về mặt kỹ thuật;

A-pho bien QCTK 2017-01

A-pho bien QCTK 2017-02

 A-pho bien QCTK 2017-03

 A-pho bien QCTK 2017-04

Hình 1 - 4: Quang cảnh buổi phổ biển Quy chế Tiểu khu bảo tồn biển thôn Bãi Hương

Phương pháp phổ biến quy chế và truyền thông nâng cao nhận thức cho cộng đồng ngư dân tại Tiểu khu năm 2017 có điểm khác biệt với các năm trước, đó là: tại buổi phổ biển Quy chế cộng đồng ngư dân phân chia thành các nhóm và lựa chọn từng chủ đề khác nhau, cùng nhau thảo luận và tự trình bày những kết quả đạt được, những nguyên nhân trực tiếp, gián tiếp, tác động, đề ra giải pháp về những vấn đổi nổi bật tại thôn mình dưới sự trợ giúp của cán bộ kỹ thuật thông qua công cụ đánh giá tổng hợp DPSIR (Đánh giá Tổng hợp DPSIR là một mô hình nhận thức dùng để xác định, phân tích và đánh giá các chuỗi quan hệ nguyên nhân – kết quả: nguyên nhân gây ra các vấn đề về tài nguyên, môi trường, nhận thức,… hậu quả của chúng và các biện pháp ứng phó cần thiết. Cấu trúc của mô hình bao gồm các thông số chỉ thị về điều kiện tự nhiên - kinh tế - xã hội của vùng nghiên cứu. Dựa vào đặc điểm, bản chất, các thông số này được chia thành 5 hợp phần: Driver – Pressure – State – Impact – Response. (Động lực chi phối - Áp lực - Hiện trạng - Tác động - Ứng phó).

 A-pho bien QCTK 2017-05

A-pho bien QCTK 2017-06

A-pho bien QCTK 2017-07

A-pho bien QCTK 2017-08

Hình 5 - 8: Cộng đồng Tiểu khu Thôn Bãi Hương trình bày kết quả tham vấn

Kết thúc buổi phổ biến quy chế Tiểu khu bảo tồn biển thôn Bãi Hương, ban tổ chức nhận được nhiều góp ý tích cực đối với lĩnh vực khai thác thủy sản, tuần tra kiểm soát, du lịch cộng đồng, truyền thông cho đối tượng học sinh về tầm quan trọng của hệ sinh thái rạn san hô bằng những hành động gần gũi và sát thực nhất.

 A-pho bien QCTK 2017-09

A-pho bien QCTK 2017-10

Hình 9 – 10: Cộng đồng Tiểu khu Thôn Bãi Hương trình bày kết quả tham vấn

 

Cộng đồng trình bày công cụ Đánh giá Tổng hợp DPSIR

Huỳnh Ngọc Diên - BQL KBTB CLC


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

...