Tham vấn cộng đồng về Đánh giá Kế hoạch quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm giai đoạn 2014-2018 và xây dựng Kế hoạch quản lý giai đoạn 2019-2023

PDFPrintE-mail

There are no translations available.

Kế hoạch quản lý tổng hợp Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm, Hội An giai đoạn 2014 – 2018 được UBND thành phố Hội An phê duyệt tại Quyết định số 1999/QĐ-UBND ngày 20/10/2015 với mục đích chính là “Bảo tồn các giá trị tài nguyên thiên nhiên, môi trường, đa dạng sinh học, văn hoá lịch sử đồng thời khai thác hợp lý và phát huy các giá trị của khu bảo tồn biển, cải thiện và nâng cao đời sống của cộng đồng dân cư sống trong và xung quanh Khu bảo tồn biển, phục vụ phát triển kinh tế xã hội bền vững” và tầm nhìn chiến lược “Đến năm 2020, quần đảo Cù Lao Chàm trở thành trung tâm bảo tồn đa dạng sinh học gắn liền với phát triển du lịch sinh thái bền vững”.

Từ ngày 5-8/4/2018, Ban quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm đã triển khai chương trình tham vấn cộng đồng 4 thôn của xã Tân Hiệp với sự tham gia của 100 người dân. Qua đó Ban quản lý đã thu thập thông tin nhằm đánh giá hiệu quả các hoạt động của kế hoạch quản lý giai đoạn 2014 – 2018 theo các mục tiêu đề ra; đồng thời xác định các lĩnh vực ưu tiên giải quyết trong kế hoạch quản lý khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm giai đoạn 2019 – 2023.

A-Tham van CD ve DGKHQL07052018-01

Hình 1: Đại diện BQL báo cáo với cộng đồng vế các hoạt động đã triển khai trong KHQL giai đoạn 2014-2018.

A-Tham van CD ve DGKHQL07052018-02

Hình 2: Cộng đồng tham gia chương trình tham vấn

Qua các buổi tham vấn, Ban quản lý đã ghi nhận những đánh giá, đề xuất của cộng đồng về hiện trạng và giải pháp cho các vấn đề bao gồm:

+ Rạn san hô, diễn biến hoạt động khai thác đối tượng tài nguyên mục tiêu gồm: Tôm Hùm; Bào ngư; Ốc vú nàng, vú sao; Trai tai tượng; Ốc tù và; Cá cảnh; Bàn mai (điệp đất) và khai thác thủy sản trong khu bảo tồn biển.

+ Hiện trạng, diễn biến chất lượng nước trong Khu bảo tồn biển + Công tác phát triển du lịch, môi trường và sinh kế cộng đồng.

+ Tài nguyên rừng và các tác động đến rừng Cù Lao Chàm.

A-Tham van CD ve DGKHQL07052018-03

A-Tham van CD ve DGKHQL07052018-04

 A-Tham van CD ve DGKHQL07052018-05

A-Tham van CD ve DGKHQL07052018-06

Hình 3-6: Cộng đồng được chia thành 4 nhóm và thảo luận các vấn đề dưới sự hỗ trợ của cán bộ kỹ thuật Khu bảo tồn biển.

A-Tham van CD ve DGKHQL07052018-07

A-Tham van CD ve DGKHQL07052018-08

Hình 7-8: Đại diện cộng đồng trình bày kết quả thảo luận và đề xuất

Ghi nhận ban đầu cho thấy, Cộng đồng Cù Lao Chàm có đánh giá tốt đối với việc thực hiện KHQL trong 5 năm qua, các mục tiêu giai đoạn 2014 – 2018 cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên, thời gian đến cần quan tâm giải quyết những vấn đề liên quan đến khai thác hải sản trái phép, chia sẻ lợi ích giữa người dân và doanh nghiệp trong các tour du lịch hiện nay, công tác quản lý rừng đặc dụng,...vv

ThS Kim Phương – BQL Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm


Newer news items:
Older news items:

...