Tình hình vi phạm trong khai thác thủy sản 6 tháng đầu năm tại Khu BTB Cù Lao Chàm

PDF.InEmail

Theo báo cáo của Phòng Tuần tra và Kiểm soát- BQL Khu BTB Cù Lao Chàm, trong 6 tháng đầu năm 2019 Phòng đã phối hợp với lực lượng Công an xã Tân Hiệp và Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm triển khai 141 lượt tuần tra. Trong đó, tuần tra bằng đường bộ 48 lượt. Kết quả, đã phát hiện được 40 trường hợp vi phạm, giảm gần 10 trường hợp so với cùng kỳ năm 2018.

Các hoạt động vi phạm trong khai thác thủy sản:

- Khai thác bằng nghề lưới kéo (giã cào): 04 trường hợp;

- Lặn trong vùng cấm: 07 trường hợp;

- Khai thác bằng lưới vây: 13 trường hợp;

- Khai thác bằng lờ mực: 01 trường hợp.

- Khai thác bằng nghề pha xúc: 02 trường hợp;

- Mành chụp: 01 trường hợp;

- Chở khách câu cá trong vùng cấm: 03 trường hợp;

- Buôn bán tôm hùm nhỏ hơn kích thước quy định: 05 trường hợp;

- Khai thác tôm hùm nhỏ hơn kích thước quy định: 03 trường hợp;

Và 01 trường hợp phát hiện giỏ tôm hùm không có chủ nhân, lực lượng thực thi pháp luật đã lập biên bản và thả số lượng tôm hùm này về với biển.

Theo chức năng nhiệm vụ được giao, BQL Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm đề xuất với lực lượng có thẩm quyền tiến hành xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực khai thác thủy sản cụ thể:

+ 27 trường hợp bị xử phạt bằng hình thức phạt tiền với tổng số tiền 63,300,000 đồng.

+ phạt cảnh cáo 09 trường hợp.

+ thu lưới 01 trường hợp;

vipham

Ảnh: Khai thác thủy sản trái phép tại Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm

 

Đặc biệt trong 6 tháng đầu năm 2019 đã phát hiện nhiều phương tiện ngoài địa bàn tỉnh đến trong Khu bảo tồn biển khai thác. Các phương tiện vi phạm từ các địa phương cụ thể như sau:

- Tân Hiệp: 09 trường hợp;

- Cửa Đại: 02 trường hợp;

- Cẩm Nam: 03 trường hợp;

- Duy Xuyên: 03 trường hợp;

- Cẩm Châu: 02 trường hợp;

- Tam Hải, Núi Thành: 04 trường hợp;

- Thăng Bình: 07 trường hợp;

- Đà Nẵng: 02 trường hợp;

- Quảng Ngãi: 03 trường hợp;

- Khánh Hòa: 02 trường hợp.

Theo thống kê ở trên, số lượt vi phạm của người dân địa phương vẫn còn chiếm tỷ lệ cao.Thêm vào đó, các phương tiện ngoài tỉnh như Quảng Ngãi, Khánh Hòa đến khai thác trái phép trong khu bảo tồn bằng các hình thức khai thác mang tính hủy diệt: sử dụng thuốc nổ và có hành vi chống đối cán bộ tuần tra khu bảo tồn biển cũng như các lực lượng phối hợp khiến công tác tuần tra gặp nhiều khó khăn và thách thức.

 Phòng Tuần Tra và Kiểm soát. 

 

 

 

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

...