Tin Khu dự trữ sinh quyển

Kiện toàn bộ máy Ban quản lý Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An

PDF.InEmail

Thứ năm, 27 Tháng 3 2014 11:22 Số truy cập:3681

27032014 ra mat KSQBan quản lý Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An (BQL Khu DTSQTG CLC) được thành lập theo quyết định số 2336/QĐ-UBND ngày 17/7/2009, điều chỉnh bổ sung tại quyết định số 3159/QĐ-UBND ngày 15/10/2009 của UBND Thành phố Hội An. Cơ cấu tổ chức gồm: 01 trưởng ban, 01 phó ban trực, 02 phó ban, 01 thư ký và 28 thành viên. Ngoài ra, giúp việc cho BQL còn có tổ chuyên gia và tổ kỹ thuật với 10 thành viên.

Đọc thêm...

 

Duy trì và phát triển hoạt động bảo vệ và khai thác hợp lý cua Đá Cù Lao Chàm (Gecarcoidea lalandii)

PDF.InEmail

Thứ hai, 20 Tháng 1 2014 09:48 Số truy cập:4044

20012014 cua daTrong năm 2013, được sự cho phép của chính quyền địa phương, mô hình cộng đồng bảo vệ và khai thác hợp lý cua Đá Cù Lao Chàm đã được vận hành thử nghiệm với một số kết quả như sau:

Đọc thêm...

 
 

Tổ chức điều phối hoạt động Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An

PDF.InEmail

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 23 Tháng 6 2014 10:43 Viết bởi Phạm Văn Hiệp Thứ sáu, 08 Tháng 11 2013 14:11 Số truy cập:4175

Ban Quản lý Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới Cù Lao Chàm – Hội An (BQL KDTSQ) được thành lập theo Quyết định số 2336/QĐ-UBND ngày 17/7/2009 và Quyết định số 3159/QĐ-UBND ngày 15/10/2009 của UBND thành phố Hội An. Cơ cấu của BQL bao gồm Trưởng Ban, Phó Ban trực, các Phó Ban và các thành viên, giúp việc cho BQL có Tổ chuyên gia và Tổ kỹ thuật.

081120131

Hình 1: Hạ lưu sông Thu Bồn, Đô thị Cổ Hội An, Quần đảo Cù Lao Chàm cũng là nơi được UNESCO công nhận danh hiệu Khu Dự trữ Sinh quyển Cù Lao Chàm – Hội An, (Photo: Bùi Kiến Quốc)

Đọc thêm...

 
 

Tọa đàm về Khu Sinh quyển Cù Lao Chàm – Hội An

PDF.InEmail

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 31 Tháng 10 2013 09:31 Viết bởi Phạm Văn Hiệp Thứ bảy, 26 Tháng 10 2013 05:31 Số truy cập:20135

261020131Vào ngày 23 tháng 10 năm 2013, UBND phố Hội An tổ chức buổi tọa đàm về công tác quản lý, cơ chế và định hướng phát triển trong tương lai của khu dự trữ sinh quyển Thế giới Cù Lao Chàm-Hội An.

Đọc thêm...

 
 

Trang 3 trong tổng số 3

.
 
Keonhacai