Nghiên cứu

Kết quả nghiên cứu thành phần loài, trữ lượng và sản lượng khai khác giống trai tai tượng (Tridacna), bàn mai (Pinna) tại Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm, Hội An

PDF.InEmail

Thứ hai, 05 Tháng 6 2017 08:38 Số truy cập:4153

Nguyễn Văn Vũ(1), Phạm Văn Hiệp(1), Nguyễn Văn Hiếu(2), Đồng Thị Dung(2)

1. Ban quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm, 03 Nguyễn Huệ, Hội An

2. Viện Hải sản Hải Phòng, 224 Lê Lai, Ngô Quyền, Hải Phòng

TÓM TẮT

Bài báo này trình bày một số kết quả nghiên cứu về thành phần loài, trữ lượng tức thời và sản lượng khai thác giống Trai tai tượng (Tridacna) và giống Bàn mai (Pinna) tại Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm. Đề tài thực hiện trong giai đoạn 2014 – 2016. Phương pháp sử dụng thu thập số liệu chính là bảng hỏi điều tra và lặn quan sát trực tiếp theo qui trình hướng dẫn của English & Baker. Kết quả nghiên cứu xác định được 03 loài Trai tai tượng, với 3.507 cá thể và 03 loài Bàn mai với 43.160 cá thể. Năm 2013, sản lượng khai thác Trai tai tượng và Bàn mai lần lượt là 2.589 cá thể và 57.622 cá thể. Kết quả nghiên cứu có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng các giải pháp quản lý, bảo vệ nguồn lợi Trai tai tượng và Bàn mai tại Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm.

Đọc thêm...

 

12 năm phân vùng quản lý Khu bảo tồn biển, Hạn chế và nhu cầu thực tiễn

PDF.InEmail

Thứ hai, 22 Tháng 5 2017 10:45 Số truy cập:4976

Quy chế quản lý Ban Quản lý khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm được ban hành kèm theo Quyết định số 88/2005/QĐ-UBND ngày 20/12/2005 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam. Quy chế quy định nội dung quản lý nhà nước đối với Khu Bảo tồn biển Cù lao Chàm nhằm bảo tồn đa dạng sinh học biển, bảo vệ và sử dụng hợp lý các hệ sinh thái, tài nguyên thiên nhiên, môi trường, bảo tồn các giá trị văn hoá - lịch sử, phục vụ phát triển bền vững tại xã Tân Hiệp, Hội An, Quảng Nam. Qua 12 năm đi vào triển khai và thực hiện, Quy chế nói chung và quy định về phân vùng chức năng trong khu bảo tồn biển nói riêng đã hỗ trợ tích cực cho công tác quản lý nhà nước về bảo vệ đa dạng sinh học tại Cù Lao Chàm.

Phanvung22052017-01

Hình 1: Bản đồ Phân vùng của Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm

Đọc thêm...

 
 

Bảo tồn và phát triển sự “hội ngộ” để một Hội An phát triển bền vững

PDF.InEmail

Thứ ba, 03 Tháng 1 2017 10:38 Số truy cập:4472

Theo dòng thời gian, Hội An đã từng và đang là nơi hội ngộ của du khách từ Tây sang Đông của cả hai miền Bắc và Nam bán cầu đến giao lưu, buôn bán, làm ăn, sinh sống, viếng thăm. Theo lớp không gian, Hội An cũng đã từng và đang là nơi gặp nhau của các nguồn tài nguyên sinh vật từ thượng nguồn đến hạ lưu, từ biển khơi đến lục địa và theo dọc vùng bờ đến trú đông, kết bạn, sinh sống, hoặc duy trì nòi giống. Con người và thiên nhiên đã từng và dường như đang “hội ngộ” tại Hội An – một vùng cửa sông và ven bờ trù phú của dòng sông Thu Bồn, làm nên sự đa dạng và độc đáo của một Di sản Văn hóa Thế giới, và một Khu Dự trữ Sinh quyển cho mai sau.

Hinh 1 - Hoi Ngo

Hình 1: Đường Bạch Đằng, Hội An vào sáng sớm

Đọc thêm...

 
 

QUẢN LÝ XUNG ĐỘT TRONG ĐỒNG QUẢN LÝ CUA ĐÁ TẠI ĐẢO CÙ LAO CHÀM, TỈNH QUẢNG NAM.

PDF.InEmail

Thứ sáu, 14 Tháng 10 2016 08:39 Số truy cập:6157

TÓM TẮT

Mô hình đồng quản lý cua đá Cù Lao Chàm được gầy dựng từ cộng đồng, nhận được sự ủng hộ của chính quyền địa phương, góp phần rất lớn vào việc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Hiệu quả của mô hình đã được cộng đồng, nhà khoa hoc và nhà quản lý đánh giá cao. Nhiều mô hình hay nhưng trong quá trình vận hành không giải quyết được các xung đột phát sinh thì hiệu quả mô hình sẽ bị ảnh hưởng. Bài báo phân tích các xung đột hiện đang tồn tại trong mô hình đồng quản lý cua đá, đồng thời đề ra những giải pháp nhằm ổn định, và bền vững mô hình trong thời gian đến.

1. Đặt vấn đề

Từ tháng 1/2010 đến tháng 12/2012, thông qua các hoạt động điều tra, tuyên truyền, hội thảo, hội thi sáng tác logo xây dựng nhãn sinh thái, thử nghiệm công năng của nhãn sinh thái, thành lập tổ cộng đồng, xây dựng quy chế và trang thiết bị cho Tổ cộng đồng, Mô hình đồng quản lý cua đá ở Cù Lao Chàm đã được hình thành [4].

Sau thời gian nghiên cứu xây dựng khung lý thuyết, vận động người dân, tiến hành thử nghiệm, mô hình đồng quản lý cua đá ở Cù Lao Chàm đã được triển khai và áp dụng tại địa phương. Mô hình nhận được sự quan tâm của chính quyền địa phương, sự hợp tác của các nhà tài trợ quốc tế về bảo tồn cua đá; các nhà khoa học; người dân và doanh nghiệp [3]. Tuy nhiên bên cạnh những thuận lợi, những xung đột lợi ích giữa các bên liên quan bắt đầu nảy sinh, điều này gây ra nhiều thách thức đến sự bền vững của mô hình. Phân tích các xung đột, từ đó hài hòa mối quan hệ giữa các bên liên quan, đề ra những giải pháp nhằm ổn định và bền vững mô hình trong thời gian đến là hết sức cần thiết.

Đọc thêm...

 
 

Trên cơ sở lý luận dạy học Đại học nâng cao chất lượng đào tạo truyền thông giáo dục cộng đồng về bảo vệ môi trường

PDF.InEmail

Thứ ba, 15 Tháng 3 2016 13:59 Số truy cập:7344

Trường hợp nghiên cứu: Khu Dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm – Hội An, Quảng Nam

Người sinh viên được tào tạo về quản lý môi trường hôm nay sẽ là người cán bộ cộng đồng ngày mai đòi hỏi không những vững kiến thức đã học, mà còn phải biết thực hành, biết làm, biết vận động cộng đồng tham gia vào bảo vệ môi trường. Muốn vậy người cán bộ cộng đồng phải biết tập hợp được lực lượng, phải thành thạo các kỹ năng hỗ trợ cộng đồng xây dựng được tầm nhìn, triển vọng tương lai của phát triển bền vững tại địa phương, phân tích được các tình huống và giải quyết được các vấn đề theo khả năng của nội lực địa phương. Đồng thời người cán bộ cộng đồng phải hết mức mẫu mực, là tấm gương trong thực hành các nỗ lực bảo vệ môi trường [2]. Như vậy nhu cầu của người học, người được giáo dục không chỉ là học để biết, mà học còn để làm, để cùng mọi người làm, để chung sống với cộng đồng và để có thể khẳng định lấy mình với chia sẻ trách nhiệm và lợi ích chung của mọi người của xã hội.

Teaching theory01

Hình 1: Cùng nhau đưa thuyền lên bãi – Ngư dân Cù Lao Chàm

Đọc thêm...

 
 

Trang 6 trong tổng số 12

...