Nghiên cứu

Quản lý tài nguyên ven biển và vấn đề sinh kế bền vững cho người đánh cá quy mô nhỏ. Bài học kinh nghiệm từ trường hợp Thị trấn Phước Hải, Bà Rịa-Vũng Tàu

PDF.InEmail

Thứ hai, 06 Tháng 10 2014 08:47 Số truy cập:3916

Trần Thị Út - Viện Nghiên Cứu, Tư vấn Phát triển bền vững, Tp. HCM

 Chu Mạnh Trinh - Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm, Hội An, Quảng Nam

 Huỳnh Thạnh - Khoa Kinh tế - Trường Đại học Thủ Dầu Một

Tóm tắt

Khi phương thức quản lý theo kiểu tập trung hóa tỏ ra không hiệu quả đối với khai thác và bảo vệ nguồn tài nguyên ven biển thì “Đồng quản lý” là xu hướng tất yếu. Bài viết này với mục tiêu xây dựng mô hình đồng quản lý và đưa ra bài học kinh nghiệm khi triển khai. Dữ liệu được thu thập trên 10 khu phố với 149 hộ tại Thị trấn Phước Hải, Bà Rịa – Vũng Tàu thông qua đánh giá có sự tham gia, phỏng vấn nhóm dựa trên khung sinh kế bền vững và sử dụng phương pháp nghiên cứu hành động cùng tham gia để thực hiện. Kết quả cho thấy phương thức quản lý tập trung từ các cấp có thẩm quyền địa phương chưa sát thực tế cũng như hoạt động đánh bắt của ngư dân có khả năng dẫn đến cạn kiệt nguồn lực và đời sống ngư dân đánh bắt ven bờ không bền vững. Phương thức quản lý dựa trên các bên có liên quan nhằm hướng đến cách quản lý hiệu quả và bền vững nguồn tài nguyên được thử nghiệm. Tuy nhiên, để áp dụng mô hình thành công cần phải có thời gian để tổ chức, nâng cao năng lực của cán bộ địa phương và cộng đồng ngư dân cũng như hoàn thiện thể chế trong việc đồng quản lý.

Keywords: Đồng quản lý; Sinh kế bền vững; Các bên liên quan; Tài nguyên ven biển

Abstract

The centralization management of coastal resources seems not to be efficient because it does not concern the role and responsibility of the community, especially a small scale fisheries, whom have expoired directly that resources for their livelihood. This study aims to build the model of “Co-management” and to draw the lesson learned in the practice in coastal areas in Phuoc Hai, Ba Ria Vung Tau province. The samples of 149 households were broken down into 10 wards of Phuoc Hải town in which Participatory Action Research was applied and “Sustainable livelihood framework” produced from DFID, UK has been used as a guideline for gathering and analyzing data. The “Co-management” model has been tried in which all related stakeholders have linked together in the management. However, for successfully and sustainability in operating this model, it needs time for institutional building and capacity building all related stakeholders as well as improving its management mechanism.

Key words: Co-management, Sustainable livelihood, Stakeholders, Coastal resources

Đọc thêm...

 

NHU CẦU NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRONG BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TẠI KHU SINH QUYỂN CÙ LAO CHÀM – HỘI AN

PDF.InEmail

Thứ ba, 30 Tháng 9 2014 13:57 Số truy cập:3311

1. Đa dạng sinh học tại KSQ Cù Lao Chàm.

Nằm ở hạ lưu sông Thu Bồn, qua rừng ngập mặn Cẩm Thanh, kết nối với đường bờ và thông ra biển đảo, KSQ CLC có đầy đủ và đại diện cho các hệ sinh thái sông, cửa sông, rừng ngập mặn, bờ biển, biển và đảo.

NghiencuuKHCN30092014-1

Hình 1: Vùng hạ lưu sông Thu Bồn – quần đảo Cù Lao Chàm.

Đọc thêm...

 
 

Cập nhật thông tin mẫu vật tại Trung tâm truyền thông Bảo tồn biển Cù Lao Chàm 7/2014

PDF.InEmail

Thứ tư, 20 Tháng 8 2014 08:15 Số truy cập:3603

Thông tin mẫu sinh vật biển trong Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm được liên tục cập nhật tại Trung tâm Truyền thông. Ban Quản lý Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm xin giới thiệu đến bạn đọc một số mẫu vật được thu thập trong tháng 7/2014 như sau:

mauvat20082014-2

Hình 1: Phòng trưng bày mẫu vật thuộc Trung tâm Truyền thông Bảo tồn biển Cù Lao Chàm.

Đọc thêm...

 
 

Xây dựng mô hình đồng quản lý rác thải thành phố Hội An

PDF.InEmail

Thứ tư, 13 Tháng 8 2014 14:32 Số truy cập:3629

Trong khuôn khổ đề tài nghiên cứu “Xây dựng mô hình đồng quản lý rác thải tại 2 xã, phường Cẩm Hà và Cẩm Phô, thành phố Hội An”, ngày 12 tháng 8 năm 2014 Ban quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm tổ chức hội thảo khoa học “Xây dựng mô hình đồng quản lý rác thải thành phố Hội An” với sự tham dự của các đại biểu đại diện các cơ quan ban ngành trên địa bàn thành phố.

Tại hội thảo, TS. Chu Mạnh Trinh, chủ nhiệm đề tài đã trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của đề tài, gồm có:

- Mô tả và phân tích được hiện trạng quản lý rác thải sinh hoạt tại xã Cẩm Hà và phường Cẩm Phô, hiện trạng quản lý, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt của thành phố Hội An;

- Xác định được con đường đi của rác thải sinh hoạt tại thành phố Hội An và định hướng chiến lược của con đường đi này trong tương lai;

- Làm rõ vai trò của đồng quản lý (ĐQL) trong việc tạo thuận lợi cho sự tham gia của cộng đồng vào hoạt động bảo vệ tài nguyên và môi trường, góp phần cải thiện sinh kế thay thế cho cộng đồng người dân thành phố Hội An;

Đọc thêm...

 
 

Đoàn chuyên gia quốc tế về khảo cổ học dưới nước làm việc tại Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm

PDF.InEmail

Thứ hai, 30 Tháng 6 2014 08:31 Số truy cập:2925

Từ ngày 21 – 28/6/2014, Đoàn chuyên gia khảo cổ học dưới đến từ Anh, Úc, Mỹ và Việt Nam đã làm việc tại Khu bảo tồn biển (KBTB) Cù Lao Chàm, Hội An. Đây là chuyến công tác nằm trong chương trình hợp tác đào tạo nâng cao năng lực giữa hai bên trong lĩnh vực khảo cổ học dưới nước.

khaocohoc300620141

Hình 1: Tham vấn thợ lặn địa phương để thu thập thông tin

Đọc thêm...

 
 

Trang 6 trong tổng số 8

.