Nghiên cứu phát triển

Xây dựng khả năng thích ứng cho thành phố Hội An, Quảng Nam thông qua Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm

PDF.InEmail

Thứ năm, 06 Tháng 11 2014 14:50 Số truy cập:15078

Tóm tắt

Năm 2009, Hội An đã chính thức công bố tầm nhìn phấn đấu trở thành thành phố sinh thái vào năm 2030 (UBND Hội An, 2009). Để thực hiện chiến lược thành phố sinh thái, Hội An đã và đang triển khai hơn 40 dự án khác nhau. Một trong những chương trình hướng đến xây dựng tính thích ứng cho thành phố Hội An là xây dựng và phát triển Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm (KBTB), cũng như Khu dự trữ Sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm – Hội An. Thành lập Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm và Khu Dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm – Hội An với mục đích xây dựng khả năng thích ứng lâu dài với biến đổi khí hậu và hiện tượng thời tiết cực đoan, bảo tồn và quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên gia tăng khả năng chịu đựng của môi trường với những thảm họa thiên nhiên cũng như giảm thiểu những rủi ro của con người. Bài báo mô tả cách thức Hội An hỗ trợ hành động cho việc giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và hạn chế rủi ro từ thảm họa thiên nhiên thông qua việc xây dựng và phát triển Khu bảo tồn biển cũng như quá trình chấp nhận các nguyên tắc của Khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm – Hội An. Trường hợp nghiên cứu tập trung vào lợi ích và thách thức mà người dân địa phương đã và đang đối mặt, cũng như các bài học kinh nghiệm được đúc kết.

Abstract

In 2009, Hoi An officially declared its vision to become an eco-city by 2030, in the form of Hoi An eco-city strategy (UBND Hoi An, 2009). As part of this eco-city strategy, Hoi An has launched over forty different projects. A significant program towards resilience-building in Hoi An is the development of the Cham Islands Marine Protected Area (MPA), as well as the Biosphere Reserve. Establishment of the MPA and Biosphere Reserve aims to build long-term resilience in the face of climate change and extreme weather events. The protection and sustainable management of natural resources increases the capacity of the environment to cope with natural hazards and also decreases human vulnerability. This paper aims to describe how Hoi An came to support actions for mitigating climate change impacts and reducing disasters risk through the MPA establishment and management, as well as biosphere reserve criteria adoption process. The case study will focus on what the benefits have been, challenges local people face, as well as lessons learned from past experiences.

Đọc thêm...

 

Đồng quản lý rác thải sinh hoạt góp phần thúc đẩy tăng trưởng xanh tại địa phương và khu vực. Bài học kinh nghiệm từ trường hợp thành phố Hội An, Quảng Nam

PDF.InEmail

Thứ tư, 05 Tháng 11 2014 14:05 Số truy cập:6895

Tóm tắt

Quản lý rác thải sinh hoạt là tập hợp các hành động tác nghiệp, hành vi ứng xử, xử lý rác thải. Tuy nhiên, kinh nghiệm, kiến thức, kỹ thuật, công cụ, đầu tư xử lý thì lại liên quan đến con người mà cụ thể là nhận thức, ý thức và thói quen hằng ngày. Làm thế nào để con người có thói quen tốt, hành động tốt, ứng xử tốt đối với rác thải, để rồi những tác động bất lợi từ rác thải không ảnh hưởng ngược lại đến sức khỏe, môi trường sống của con người, mà ngược lại rác thải còn là nguồn tài nguyên mang lại lợi ích cho con người. Quản lý tốt rác thải sinh hoạt sẽ góp phần thúc đâỷ tăng trưởng xanh tại địa phương và khu vực.

Bài viết này với mục tiêu xây dựng mô hình đồng quản lý rác thải sinh hoạt và đưa ra bài học kinh nghiệm khi triển khai. Dữ liệu được thu thập trên 15 thôn/khối thông qua đo đạc thực nghiệm tại hộ gia đình của 2 xã, phường đại diện, và 13 xã, phường của toàn thành phố Hội An thông qua đánh giá có sự tham gia, phỏng vấn nhóm dựa trên khung cấp độ đồng quản lý và sử dụng phương pháp nghiên cứu hành động cùng tham gia để thực hiện. Kết quả cho thấy phương thức quản lý một chiều, chỉ đơn phương một mình nhà quản lý lo vấn đề “rác thải” chưa sát thực tế cũng như nguồn lực bảo vệ môi trường có khả năng dẫn đến kiệt quệ. Phương thức quản lý dựa trên các bên có liên quan nhằm hướng đến cách quản lý hiệu quả và bền vững nguồn tài nguyên, môi trường, cũng như rác thải được thử nghiệm. Tuy nhiên, để áp dụng mô hình thành công cần phải có thời gian để tổ chức, mở rộng sự tham gia của toàn thể cộng đồng bao gồm nhà quản lý, doanh nghiệp, khoa học và người dân, nâng cao năng lực cộng đồng cũng như hoàn thiện thể chế trong việc đồng quản lý.

Keywords: Đồng quản lý; Rác thải sinh hoạt; Các bên liên quan; Phân loại rác tại nguồn; Tăng trưởng xanh

Đọc thêm...

 
 

Bảo vệ và khai thác hợp lý cua Đá Cù Lao Chàm (Gecarcoidea lalandii)

PDF.InEmail

Thứ tư, 29 Tháng 10 2014 08:16 Số truy cập:7628

Cua Đá Cù Lao Chàm (Gecarcoidea lalandii) là động vật biển nhưng sống ở trên rừng, chỉ xuống biển vào thời gian sinh sản để duy trì nòi giống. Vì vậy cua Đá Cù Lao Chàm là “cầu nối” giữa biển và rừng và cũng đồng thời là sinh vật chỉ thị cho sức khỏe của hai hệ sinh thái biển và rừng tại Khu bảo tồn biển này. Thời gian bầy đàn cua Đá phát triển hưng thịnh nhất cũng là lúc mà rừng Cù Lao Chàm xanh tươi cùng tiếng chim hót và biển Cù Lao Chàm cá tôm tràn ngập trong các rạn san hô. Tuy nhiên trong những năm gần đây cua Đá đã và đang bị khai thác mãnh liệt cùng với sự gia tăng mạnh mẽ của số lượng du khách đến thăm đảo hàng ngày.

 

Năm 2013, Tổ cộng đồng bảo vệ và khai thác bền vững cua Đá Cù Lao Chàm ra đời. Cùng với chính quyền địa phương, tổ cộng đồng đã thực nghiệm một phương thức khai thác cua Đá có kiểm soát. Cua Đá được khai thác với số lượng cho phép, không mang trứng, theo mùa vụ và kích thước chiều ngang mai cua không nhỏ hơn 7cm. Cua Đá đạt tiêu chuẩn quy định sẽ được dán nhãn và được bán trên thị trường một cách hợp lệ. Trong 2 năm 2013 và 2014, Tổ đã khai thác và dán nhãn sinh thái cho 9.486 con cua Đá, trong đó có 6.390 con đực và 3.096 con cái.

Đọc thêm...

 
 

Quản lý tài nguyên môi trường – từ thượng nguồn đến vùng cửa sông ven bờ

PDF.InEmail

Thứ sáu, 24 Tháng 10 2014 09:59 Số truy cập:7689

Đặt vấn đề

Một lưu vực sông thông thường có các khoảng không gian được phân định, đó là thượng nguồn và vùng hạ du; bên cạnh đó lại có vùng cửa sông và ven bờ. Trên mỗi vùng như vậy, có nhiều hoạt động phát triển kinh tế, xã hội đặc trưng. Nếu ngược lên thượng nguồn, các hoạt động thủy điện, khai khoáng, lâm nghiệp là nổi trội, thì ở vùng hạ du lại thường gặp canh tác nông nghiệp, thủy lợi, công nghiệp đan xen nhau. Trong khi đó tại vùng cửa sông và ven bờ thì phần lớn tập trung các đô thị, nuôi trồng, du lịch và khai thác đánh bắt thủy sản. Đối với lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn thì bức tranh này lại càng được thể hiện một cách rõ ràng và sinh động.

quanlyvungbo24102014-01

Hình: Hội thảo tham vấn: Quản lý tổng hợp lưu vực sông và vùng bờ biển.Cách tiếp cận “Đầu nguồn tới rạn san hô” cho lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn, tại Đà Nẵng, ngày 17/10/2014

Đọc thêm...

 
 

Quản lý tài nguyên ven biển và vấn đề sinh kế bền vững cho người đánh cá quy mô nhỏ. Bài học kinh nghiệm từ trường hợp Thị trấn Phước Hải, Bà Rịa-Vũng Tàu

PDF.InEmail

Thứ hai, 06 Tháng 10 2014 08:47 Số truy cập:7813

Trần Thị Út - Viện Nghiên Cứu, Tư vấn Phát triển bền vững, Tp. HCM

 Chu Mạnh Trinh - Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm, Hội An, Quảng Nam

 Huỳnh Thạnh - Khoa Kinh tế - Trường Đại học Thủ Dầu Một

Tóm tắt

Khi phương thức quản lý theo kiểu tập trung hóa tỏ ra không hiệu quả đối với khai thác và bảo vệ nguồn tài nguyên ven biển thì “Đồng quản lý” là xu hướng tất yếu. Bài viết này với mục tiêu xây dựng mô hình đồng quản lý và đưa ra bài học kinh nghiệm khi triển khai. Dữ liệu được thu thập trên 10 khu phố với 149 hộ tại Thị trấn Phước Hải, Bà Rịa – Vũng Tàu thông qua đánh giá có sự tham gia, phỏng vấn nhóm dựa trên khung sinh kế bền vững và sử dụng phương pháp nghiên cứu hành động cùng tham gia để thực hiện. Kết quả cho thấy phương thức quản lý tập trung từ các cấp có thẩm quyền địa phương chưa sát thực tế cũng như hoạt động đánh bắt của ngư dân có khả năng dẫn đến cạn kiệt nguồn lực và đời sống ngư dân đánh bắt ven bờ không bền vững. Phương thức quản lý dựa trên các bên có liên quan nhằm hướng đến cách quản lý hiệu quả và bền vững nguồn tài nguyên được thử nghiệm. Tuy nhiên, để áp dụng mô hình thành công cần phải có thời gian để tổ chức, nâng cao năng lực của cán bộ địa phương và cộng đồng ngư dân cũng như hoàn thiện thể chế trong việc đồng quản lý.

Keywords: Đồng quản lý; Sinh kế bền vững; Các bên liên quan; Tài nguyên ven biển

Abstract

The centralization management of coastal resources seems not to be efficient because it does not concern the role and responsibility of the community, especially a small scale fisheries, whom have expoired directly that resources for their livelihood. This study aims to build the model of “Co-management” and to draw the lesson learned in the practice in coastal areas in Phuoc Hai, Ba Ria Vung Tau province. The samples of 149 households were broken down into 10 wards of Phuoc Hải town in which Participatory Action Research was applied and “Sustainable livelihood framework” produced from DFID, UK has been used as a guideline for gathering and analyzing data. The “Co-management” model has been tried in which all related stakeholders have linked together in the management. However, for successfully and sustainability in operating this model, it needs time for institutional building and capacity building all related stakeholders as well as improving its management mechanism.

Key words: Co-management, Sustainable livelihood, Stakeholders, Coastal resources

Đọc thêm...

 
 

Trang 7 trong tổng số 10

...