Nghiên cứu phát triển

Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới Cù Lao Chàm – Hội An Định hướng phát triển bền vững

PDF.InEmail

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 29 Tháng 10 2013 07:00 Thứ sáu, 25 Tháng 10 2013 06:11 Số truy cập:6172

25102013Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới Cù Lao Chàm – Hội An được UNESCO chính thức công nhận vào ngày 29/5/2009, và cũng bắt đầu chính thời gian này Cù Lao Chàm đã mở ra một trang mới, nhất là về các hoạt động du lịch. Trên cơ sở hỗ trợ từ hai Di sản văn hóa thế giới là Đô Thị Cổ Hội An và Thánh Địa Mỹ Sơn, cùng với nền tảng là Khu bảo tồn biển, Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới Cù Lao Chàm – Hội An (KDTSQ) đã bộc lộ một tiềm năng to lớn về phát triển du lịch sinh thái trong những năm qua.

Đọc thêm...

 

Trang 8 trong tổng số 8

.