Tin tức - sự kiện

HỘI THẢO CẤP THÀNH PHỐ THAM VẤN GÓP Ý DỰ THẢO QUY CHẾ QUẢN LÝ KHU BẢO TỒN BIỂN CÙ LAO CHÀM

PDF.InEmail

Thứ năm, 21 Tháng 11 2019 10:41 Số truy cập:365

Ngày 20 tháng 11 năm 2019, tại phòng hop Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hội An đã diễn ra Hội thảo tham vấn góp ý cho dự thảo Quy chế quản lý Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm. Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo của các Cơ quan, ban ngành liên quan của thành phố Hội An bao gồm Phòng Tài nguyên và môi trường, phòng Kinh tế, Phòng Văn hóa thông tin, phòng Quản lý đô thị, Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm, Văn phòng UBND thành phố, lãnh đạo UBND xã Tân Hiệp, các đồng chí Lãnh đạo và cán bộ nhân viên của Ban quản lý Khu Bảo tồn biển; Ông Nguyễn Thế Hùng, phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hội An chủ trì Hội thảo.

Anh 1.QC

Hình 1: Quang cảnh buổi Hội thảo

Thay mặt cho Cơ quan tham mưu soạn thảo văn bản, ông Nguyễn Văn Vũ – Phó Giám đốc BQL Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm đã trình bày các nội dung liên quan về căn cứ, yêu cầu của thực tiễn và pháp lý để điều chỉnh, cập nhật; quy trình xây dựng và các nội dung cơ bản của Quy chế quản lý Khu Bảo tồn biển. Trên cơ sở này, các cơ quan, ban ngành của thành phố đã có những ý kiến đóng góp cụ thể và chi tiết cho dự thảo quy chế.

Anh2.QC

 Hình 2: Ông Nguyễn Văn Vũ trình bày các nội dung liên quan đến Dự thảo quy chế tại Hội thảo tham vấn (Ảnh: Huỳnh Thị Thùy Hương)

Quy chế quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm được Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành theo Quyết định Số 88/2005/QĐ-UBND ngày 20/12/2005. Đây là cơ sở pháp lý chính cho công tác quản lý, bảo vệ Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm từ trước đến nay. Điều này đã góp phần tạo nên những kết quả quan trọng trong công tác bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, cụ thể như: độ phủ, diện tích rạn san hô phát triển tốt; chất lượng nước biển ở ngưỡng an toàn; một số sinh vật quý, hiếm được phục hồi,...vv. Những kết quả trên đã góp phần thúc đẩy cho việc phát triển kinh tế - xã hội tại xã đảo Tân Hiệp.

Tuy nhiên sau hơn 13 năm Quy chế đi vào thực hiện, thực tiễn quản lý đã có nhiều sự thay đổi vì vậy Phân vùng và Quy chế quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm đã bộc lộ những hạn chế chính như sau:

- Vùng bảo vệ nghiêm ngặt quá nhỏ, có diện tích 1,26 km2 (so với tổng diện tích 235 km2 , chỉ chiếm tỉ lệ 0,5% diện tích Khu bảo tồn). Điều này chưa phù hợp với tiêu chuẩn và khuyến nghị của Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (vùng bảo vệ nghiêm ngặt chiếm 30% diện tích khu bảo tồn), đồng thời chưa đảm bảo được chức năng bảo vệ nguồn lợi và đa dạng sinh học ở bên trong; và tạo hiệu ứng tràn cho việc phục hồi và tái tạo nguồn lợi tự nhiên trong Khu Bảo tồn.

- Quy chế chưa điều chỉnh hoạt động của phương tiện khai thác hải sản dưới 20CV, phương tiện thủy nội địa vận chuyển khách, phương tiện hàng hải,… vv. Đây là những hoạt động có tác động rất lớn đến tài nguyên, môi trường tại Khu bảo tồn biển. Do đó, cần thiết phải bổ sung vào Quy chế để quản lý;

- Quy chế chưa thiết lập Vành đai bảo vệ phía bên ngoài Khu bảo tồn, khu vực này rất quan trọng, góp phần hạn chế các tác động tiêu cực từ bên ngoài đối với Khu bảo tồn biển.

- Về mặt tổ chức bộ máy: thời điểm ban hành Quy chế (năm 2005), Ban Quản lý (BQL) Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm trực thuộc UBND tỉnh Quảng Nam. Đến năm 2013, BQL được chuyển về UBND thành phố Hội An quản lý. Do đó, những mối quan hệ phối hợp với các sở, ban, ngành và các địa phương ven biển cần thiết phải điều chỉnh để phù hợp.

- Về mặt khoa học biển: kết quả khảo sát hiện trạng đa dạng sinh học thời gian qua đã phát hiện nhiều bãi giống, bãi đẻ quan trọng của nhiều loài sinh vật biển (ốc, mực,..). Tuy nhiên, những khu vực này đa số nằm ngoài Vùng bảo vệ nghiêm ngặt hiện nay. Do đó, cần bổ sung vào quản lý để tăng cường hiệu quả của công tác bảo tồn và phát triển bền vững.

Anh3.QC

Hình 3-5: Bản đồ phân bố và hình ảnh các bãi đẻ tự nhiên của một số đối tượng thủy sinh trong KBTB từ kết quả nghiên cứu của Viện Hải dương học năm 2016 (Ảnh: Nguyễn Văn Long và cs)

Bên cạnh đó, hệ thống văn bản pháp lý liên quan đến ngành thủy sản đã có rất nhiều thay đổi, quan trọng nhất là Luật Thủy sản 2017 và Nghị định số 26/2019/NĐ-CP của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản. Trong đó, các quy định liên quan trực tiếp đến Khu Bảo tồn biển và quản lý tài nguyên trong Khu Bảo tồn biển đã được cập nhật và điều chỉnh cơ bản; đặc biệt là các quy định về các phân vùng chức năng và Quy chế quản lý Khu Bảo tồn biển theo từng phân vùng chức năng. Vì vậy, để bảm đảm thực hiện các mục tiêu bảo tồn và quản lý tài nguyên đúng với quy định của hệ thống pháp luật hiện hành, bắt buộc phải điều chỉnh và thay đổi Quy chế quản lý Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm.

Thực hiện theo đúng quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, trước khi xây dựng dự thảo và tổ chức Hội thảo tham vấn cấp thành phố, BQL Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm đã tiến hành tổ chức nhiều cuộc họp/hội thảo tham vấn lấy ý kiến của các bên liên quan; đặc biệt là tham vấn ý kiến với cộng đồng ngư dân tại Cù Lao Chàm, là đối tượng bị ảnh hưởng và điều chỉnh lớn nhất đối với Quy chế quản lý Khu Bảo tồn biển. Theo đó, sau nhiều cuộc họp với cộng đồng vào các năm 2017, 2018 và đầu năm 2019; cộng đồng đã cơ bản thống nhất với phương án phân vùng và quản lý mới đối với Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm, đây là nền tảng quan trọng để BQL Khu Bảo tồn biển xây dựng các nội dung chi tiết cho Quy chế quản lý theo hướng dẫn của Nghị định 26/2019/NĐ-CP.

Anh4.QC

Hình 6-9: Một số hình ảnh các đợt tham vấn cộng đồng trong quá trình xây dựng dự thảo Quy chế quản lý Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm

Hội thảo tham vấn cấp thành phố lần này cũng chỉ là một bước tiếp theo trong quá trình cập nhật, điều chỉnh Quy chế quản lý KBTB Cù Lao Chàm. Sau khi được UBND thành phố Hội An thống nhất thông qua và trình UBND tỉnh; sẽ tiếp tục có các cuộc thảo luận, góp ý của các cơ quan/đơn vị cấp tỉnh và các huyện/thị xã có liên quan, trước khi UBND tỉnh Quảng Nam quyết định ban hành.

Phát biểu kết luận Hội thảo, ông Nguyễn Thế Hùng – Phó chủ tịch UBND thành phố thống nhất về việc UBND thành phố sẽ tham mưu văn bản đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam ra quyết định ban hành Quy chế quản lý Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam tại Quyết định số 1160/QĐ-UBND ngày 17/4/2019. Lãnh đạo UBND thành phố đã chỉ đạo giao BQL Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm; trên cơ sở ý kiến góp ý của các cơ quan/ban ngành thành phố, tổng hợp, tiếp thu và tiếp tục chỉnh sửa, để hoàn thiện Dự thảo quy chế. Trong đó, yêu cầu phải bám sát hướng dẫn của Luật ban hành văn bản QPPL, đặc biệt là về thể thức văn bản; đồng thời chuẩn bị đầy đủ các tài liệu liên quan đến hồ sơ trình theo đúng quy định. Bên cạnh đó, BQL Khu Bảo tồn biển phải tiếp tục lấy ý kiến (bằng văn bản) hoặc thông qua các cuộc họp đối với các chủ thể có liên quan và bị điều chỉnh bởi Quy chế sau này, trước khi trình UBND thành phố thông qua.

Nguyễn Thành Huy – Phòng Nghiên cứu và HTQT

 

Hội thảo tổng kết mạng lưới các Khu dự trữ sinh quyển Việt Nam năm 2019 đã được tổ chức thành công tại Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm – Hội An

PDF.InEmail

Thứ tư, 06 Tháng 11 2019 17:26 Số truy cập:556

Ngày 31.10, tại trung tâm hội nghị Silk Sense resort, Hội An đã diễn ra Hội thảo tổng kết mạng lưới các Khu dự trữ sinh quyển (KDTSQ) Việt Nam năm 2019 và phương hướng hoạt động 2020 – hướng đến thực hiện kế hoạch hành động Lima với chủ đề “Thúc đẩy du lịch sinh thái trong các KDTSQ trên thế giới của Việt Nam” do Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam phối hợp với Ủy ban quốc gia Chương trình con người và sinh quyển MAB Việt Nam và BQL KDTSQ Cù Lao Chàm – Hội An đồng tổ chức.

Hội thảo có sự hiện diện của hơn 80 đại biểu đến từ Văn phòng UNESCO Hà Nội, Cục Đa dạng sinh học (Bộ TN-MT), Vụ Văn hóa đối ngoại và UNESCO Bộ ngoại giao), 9 KDTSQ và các phòng ban trên địa bàn thành phố Hội An. Đặc biệt, lần đầu tiên, hội thảo có sự tham gia của khách mời là GS.TS Enny Sudarmonowati chủ tịch MAB ICC UNESCO đồng thời là chủ tịch UBQG MAB Indonesia, cùng các đại diện đến từ các KSQ Indonesia, Thái Lan và cố vấn JICA- Nhật Bản. Ông Nguyễn Thế Hùng – PCT UBND thành phố Hội An kiêm trưởng ban BQL KDTSQ Cù Lao Chàm – Hội An đồng chủ trì hội thảo cùng GS. TS Nguyễn Hoàng Trí- chủ tịch MAB Việt Nam.

MAB1

Hình 1. Ông Nguyễn Thế Hùng – Trưởng ban BQL KDTSQTG  Cù Lao Chàm – Hội An phát biểu khai mạc hội thảo

MAB 2

Hình 2. Ông Cung Đức Hân - Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa Đối ngoại và UNESCO, Bộ ngoại giao Việt Nam phát biểu tại hội thảo

Hội thảo là cơ hội kết nối mạng lưới các KDTSQ của Việt Nam và khu vực; chia sẻ sự phong phú của môi trường sống không chỉ ở môi trường tự nhiên nguyên sơ mà còn về văn hóa, lịch sử và truyền thống bản địa, nhấn mạnh vai trò của các giải pháp tự nhiên (NBS-natural base solution) trong thích ứng biến đổi khí hậu. Với phương châm “bảo tồn cho phát triển và phát triển để bảo tồn”, mỗi KDTSQ đã tự xác định kế hoạch quản lý, xây dựng các kế hoạch hành động riêng.

MAB3

Hình 3. GS.TS Nguyễn Hoàng Trí – Chủ tịch MAB Việt Nam báo cáo tổng kết hoạt động mạng lưới các KDTSQ Việt Nam

MAB 4

Hình 4. Bà Enny Sudarmonowati chủ tịch MAB ICC UNESCO giới thiệu mô hình quản lý mạng lưới các KDTSQ Indonesia

Trong năm 2019, nổi bật nhất của MAB Việt Nam là sự kế thừa và tiếp tục thực hiện Kế hoạch Hành động LIMA 2016 - 2025 mà Việt Nam đã cam kết thực hiện và triển khai; thể hiện vai trò Chủ tịch Hội đồng Điều phối MAB (ICC MAB) và được UNESCO đánh giá cao hoạt động của Chương trình MAB Việt Nam, cũng như hoạt động của các Khu dự trữ sinh quyển thế giới tại Việt Nam.

MAB-5

Hình 5. Quang cảnh hội thảo

MAB 6

Hình 6. Các gian hàng trưng bày tại hội thảo

MAB7

Hình 7. Đại diện Bộ ngoại giao tặng bằng khen cho các cá nhân, đơn vị

Hội thảo đã điểm lại những hoạt động của mạng lưới trong năm qua, nhấn mạnh vào những thành tựu đạt được, trong đó KDTSQ Cù Lao Chàm – Hội An tiếp tục ghi dấu ấn với các chương trình “Nói không với túi ni lông và hướng đến không rác thải nhựa dùng một lần”. Năm 2019, Khu BTB Cù Lao Chàm – vùng lõi KDTSQ đã chuyển vị và ấp nở thành công 500 trong tổng số 3.000 trứng rùa biển từ vườn quốc gia Côn Đảo, đây là hoạt động thuộc chương trình “Phục hồi quần thể rùa biển tại Cù Lao Chàm” do tỉnh Quảng Nam phê duyệt. Năm 2019 là dịp kỉ niệm 10 năm Cù Lao Chàm – Hội An được UNESCO công nhận KDTSQ và UBQG MAB Việt Nam cũng đã đệ trình Báo cáo đánh giá định kì 10 năm của KDTSQ Cù Lao Chàm – Hội An cho UNESCO Paris theo qui định.

 

MAB8

Hình 8. Các đại biểu chụp hình lưu niệm

Năm 2019 cũng ghi dấu với những hoạt động hợp tác quốc tế sôi nổi bao gồm chương trình kết nghĩa giữa KDTSQ Thái Lan và KDTSQ Đồng Nai; chương trình tình nguyện viên hỗ trợ bởi KDTSQ cộng hòa Liên Bang Đức; KDTSQ Đồng Nai và KDTSQ Cù Lao Chàm – Hội An cũng đã có cán bộ tham gia Diễn đàn Thanh niên Sinh quyển tại Trung Quốc và Hội nghị thượng đỉnh về Biến đổi khí hậu Thanh niên Liên hiệp quốc, tại New York, Hoa Kỳ.

Phát biểu tại hội thảo, ông Cung Đức Hân- Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa Đối ngoại và UNESCO, Bộ ngoại giao cho biết hiện nay UBQG MAB và UBQG UNESCO Việt Nam đang xúc tiến xây dựng hồ sơ đề cử các KDTSQ tỉnh Yên Bái, Ninh thuận và Kon Tum. Năm 2020, MAB Việt Nam và các KDTSQ tiếp tục thực hiện kế hoạch của Việt Nam nhằm triển khai 04 mục tiêu chiến lược và 05 lĩnh vực hành động của Chiến lược MAB đến 2025 và kế hoạch hành động Lima; thúc đẩy cơ chế dán nhãn sinh thái cho các sản phẩm, dịch vụ của các KDTSQ, thúc đẩy các giải pháp giảm thiểu rác thải nhựa mà các KDTSQ đã xây dựng và cam kết thực hiện, thúc đẩy du lịch sinh thái trong các KDTSQ của Việt Nam.

Với chủ đề “Thúc đẩy du lịch sinh thái trong các KDTSQcủa Việt Nam”, hội thảo đã có bài chia sẻ kinh nghiệm quản lý KDTSQ và các mô hình du lịch cộng đồng, xây dựng “làng thông minh” của GS.TS Enny – chủ tịch MAB ICC và Tiến sỹ Nandang Prihadi - Giám đốc cơ quan bảo tồn tài nguyên Đông đảo Java. Ông Kosei Oda – Chuyên gia Hợp tác quản lý dự án JICA – SNRM tại Việt Nam cũng đã có lời mời các KDTSQ Việt Nam đến tham quan học tập mô hình du lịch sinh thái tại KDTSQ Lang Biang - được JICA hỗ trợ thực hiện. Các KDTSQ cũng đã có phiên thảo luận sôi nổi về cách thức xây dựng mô hình du lịch sinh thái, nhấn mạnh vai trò then chốt của cộng đồng trong phát triển bền vững.

Bên lề hội thảo, các KDTSQ cũng tham gia giới thiệu các sản phẩm đặc trưng vùng miền. Các gian hàng của KDTSQ Cù Lao Chàm – Hội An đã thu hút sự chú ý của các bên với các sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ tre, dừa nước của cơ sở Taboo, trà rừng Cù Lao Chàm, xà phòng SAPO...

Tại hội thảo UBQG UNESCO cũng trao tặng bằng khen của Bộ ngoại giao đến các cá nhân, tập thể đã có thành tích trong công tác bảo tồn, phát triển và phát huy các giá trị di sản văn hóa, thiên nhiên được UNESCO công nhận.

Năm 2020, Khu sinh quyển Cần Giờ sẽ là đơn vị đăng cai hội thảo tổng kết mạng lưới KSQ.

Thảo Huyền

 
 

Doanh nghiệp cứu hộ cá heo mắc cạn tại Cù Lao Chàm

PDF.InEmail

Thứ tư, 06 Tháng 11 2019 09:42 Số truy cập:955

Vào khoảng 8h ngày 5/11, anh Trần Lai – nhân viên công ty Dũng Hiếu trong lúc làm việc tại khu vực cảng Cửa Đại đã phát hiện một cá thể cá heo bị mắc cạn.

Theo anh Lai, cá thể cá heo được phát hiện tấp vào bờ cát trước trạm hải đăng, ước tính nặng khoảng 100 kg. Lúc được phát hiện cá thể trong trạng thái khỏe mạnh, tuy nhiên có vài vết xây xát nhỏ trên thân. Ngay thời điểm đó, anh Lai cùng một số cán bộ Đồn biên phòng Cửa Đại đã kịp thời ứng cứu, tiếp sức để cá heo quay về biển.

Cách đây một tháng, vào ngày 4/10, nhiều du khách cũng đã ghi nhận hình ảnh đàn cá heo hàng chục con xuất hiện trên vùng biển nằm giữa Cửa Đại và Cù Lao Chàm.

Một số hình ảnh giải cứu cá heo sáng nay:

Hình 1 caheo

Hình 1: Cá heo vẫn trong tình trạng khỏe mạnh, chỉ bị xây xát nhẹ.

Hình 2 caheo

Hình 3 caheo

Hình 2,3: Anh Trần Lai cùng các cán bộ Biên phòng giải cứu cá heo

Thảo Huyền.

Nguồn ảnh: Trần Lai 

 
 

Tình hình vi phạm trong khai thác thủy sản 6 tháng đầu năm tại Khu BTB Cù Lao Chàm

PDF.InEmail

Thứ hai, 19 Tháng 8 2019 09:10 Số truy cập:1182

Theo báo cáo của Phòng Tuần tra và Kiểm soát- BQL Khu BTB Cù Lao Chàm, trong 6 tháng đầu năm 2019 Phòng đã phối hợp với lực lượng Công an xã Tân Hiệp và Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm triển khai 141 lượt tuần tra. Trong đó, tuần tra bằng đường bộ 48 lượt. Kết quả, đã phát hiện được 40 trường hợp vi phạm, giảm gần 10 trường hợp so với cùng kỳ năm 2018.

Các hoạt động vi phạm trong khai thác thủy sản:

- Khai thác bằng nghề lưới kéo (giã cào): 04 trường hợp;

- Lặn trong vùng cấm: 07 trường hợp;

- Khai thác bằng lưới vây: 13 trường hợp;

- Khai thác bằng lờ mực: 01 trường hợp.

- Khai thác bằng nghề pha xúc: 02 trường hợp;

- Mành chụp: 01 trường hợp;

- Chở khách câu cá trong vùng cấm: 03 trường hợp;

- Buôn bán tôm hùm nhỏ hơn kích thước quy định: 05 trường hợp;

- Khai thác tôm hùm nhỏ hơn kích thước quy định: 03 trường hợp;

Và 01 trường hợp phát hiện giỏ tôm hùm không có chủ nhân, lực lượng thực thi pháp luật đã lập biên bản và thả số lượng tôm hùm này về với biển.

Theo chức năng nhiệm vụ được giao, BQL Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm đề xuất với lực lượng có thẩm quyền tiến hành xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực khai thác thủy sản cụ thể:

+ 27 trường hợp bị xử phạt bằng hình thức phạt tiền với tổng số tiền 63,300,000 đồng.

+ phạt cảnh cáo 09 trường hợp.

+ thu lưới 01 trường hợp;

vipham

Ảnh: Khai thác thủy sản trái phép tại Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm

 

Đặc biệt trong 6 tháng đầu năm 2019 đã phát hiện nhiều phương tiện ngoài địa bàn tỉnh đến trong Khu bảo tồn biển khai thác. Các phương tiện vi phạm từ các địa phương cụ thể như sau:

- Tân Hiệp: 09 trường hợp;

- Cửa Đại: 02 trường hợp;

- Cẩm Nam: 03 trường hợp;

- Duy Xuyên: 03 trường hợp;

- Cẩm Châu: 02 trường hợp;

- Tam Hải, Núi Thành: 04 trường hợp;

- Thăng Bình: 07 trường hợp;

- Đà Nẵng: 02 trường hợp;

- Quảng Ngãi: 03 trường hợp;

- Khánh Hòa: 02 trường hợp.

Theo thống kê ở trên, số lượt vi phạm của người dân địa phương vẫn còn chiếm tỷ lệ cao.Thêm vào đó, các phương tiện ngoài tỉnh như Quảng Ngãi, Khánh Hòa đến khai thác trái phép trong khu bảo tồn bằng các hình thức khai thác mang tính hủy diệt: sử dụng thuốc nổ và có hành vi chống đối cán bộ tuần tra khu bảo tồn biển cũng như các lực lượng phối hợp khiến công tác tuần tra gặp nhiều khó khăn và thách thức.

 Phòng Tuần Tra và Kiểm soát. 

 

 

 

 

 
 

Sinh viên kiều bào tham gia trồng rừng ngập mặn tại Cẩm Thanh

PDF.InEmail

Thứ tư, 31 Tháng 7 2019 08:06 Số truy cập:1100

Sáng ngày 17/7, trên tuyến Sông Đình, 155 bạn thanh niên, sinh viên kiều bào đã tham quan cảnh quan sông nước rừng dừa và được giới thiệu tổng quan về Cẩm Thanh, các hệ sinh thái đặc trưng và mối liên kết các hệ sinh thái vùng cửa sông, hệ sinh thái đồng ruộng và hệ sinh thái san hô đã tạo nên vùng đệm của Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An.

Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Cẩm Thanh, Thành Đoàn Hội An và Hội liên hiệp phụ nữ xã Cẩm Thanh (Ban điều hành dự án “Bảo tồn và sử dụng bền vững hệ sinh thái rừng Dừa nước Cẩm Thanh trên cơ sở giao quyền cho cộng đồng tại xã Cẩm Thanh”, do tổ chức GEF/SGP tài trợ) đã khảo sát địa điểm trồng và phối hợp hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật cho đoàn trong quá trình trồng cây. Khu vực được chọn là tuyến sông Đình, thôn Võng Nhi. Đoàn đã trồng 500 cây Đước (Rhizophora apiculate).

hình 1

Hình 1: Tham quan tuyến sông Đình

hình 2

Hình 2: BQL du lịch cẩm Thanh giới thiệu các hệ sinh thái rừng

hình 3

Hình 3: Giới thiệu kỹ thuật trồng cây Đước

Trồng rừng ngập mặn là một hành động đẹp và đầy ý nghĩa trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang ngày càng diễn biến phức tạp như hiện nay. Trong khi đó, Cẩm Thanh là khu vực có hệ sinh thái nhạy cảm và những năm gần đây đang đối mặt với những thách thức không hề nhỏ đến từ ô nhiễm môi trường, suy giảm đa dạng sinh học. Đước là một loài cây ngập mặn với hệ rễ đặc trưng rất có ý nghĩa đối vùng cửa sông ven biển. Việc trồng cây Đước tại tuyến Sông Đình còn có ý nghĩa lớn trong việc đa dạng thành phần loài cây ngập mặn tại khu vực cũng như tăng thêm cảnh quan tuyến Sông Đình nhằm phát triển mô hình du lịch sinh thái bền vững đồng thời là tiền đề và định hướng cho bà con trên địa bàn xã Cẩm Thanh hướng đến việc trồng cây đước ven bờ trong các hồ nuôi tôm để chuyển nghề nuôi tôm công nghiệp sang nuôi tôm sinh thái. Cũng trong khuôn khổ chương trình, tại Quảng Nam đoàn sẽ thăm quan phố cổ Hội An, Tam Kỳ và biển Tam Thanh sau đó di chuyển tiếp đến Quảng Ngãi.

hình 4

hình 5

Hình 4,5. Tham gia trồng cây đước

“Trại hè Việt Nam” là hoạt động thường xuyên do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài – Bộ ngoại giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan địa phương, tổ chức hàng năm với sự tham gia của các thanh niên, sinh viên tiêu biểu là kiều bào Việt Nam trên khắp thế giới. Năm nay chương trình diễn ra từ ngày 10 – 26/7, đi qua nhiều tỉnh thành như Hà Nội, Thái Nguyên, Nghệ An,... Đoàn sẽ đến thăm quan và giao lưu với các đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Nam từ ngày 16-18/7/2019.

Phan Công Sanh

 
 

Trang 1 trong tổng số 50

...