Tập huấn kỹ thuật phân vùng Khu bảo tồn biển

In

Thứ tư, 07 Tháng 6 2017 15:50 Số truy cập:5136

Điều chỉnh lại các phân vùng chức năng trong khu bảo tồn biển sẽ góp phần quản lý tốt hơn nguồn lợi thủy sản, đa dạng sinh học và tạo động lực mới cho Cù Lao Chàm phát triển bền vững.

Nằm trong kế hoạch triển khai các hoạt động năm 2017, từ ngày 24/4-28/4/2017, Ban quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm phối hợp với Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) tại Việt Nam tổ chức khóa tập huấn về kỹ thuật phân vùng Khu bảo tồn biển.

Tham gia khóa tập huấn với sự có diện của 18 học viên là đại diện cho Tổ kỹ thuật hoạt động phân vùng của Khu bảo tồn biển, tổ kỹ thuật của Khu sinh quyển, BQL khu bảo tồn biển Lý Sơn, đại diện Uỷ ban nhân dân xã Tân Hiệp và Uỷ ban nhân dân xã Cẩm Thanh. Đặc biệt tham gia giảng dạy cho khóa tập huấn là 03 chuyên gia: Ông Cameron Darren Shaun – chuyên gia phân vùng rạn san hô của Khu bảo tồn biển Great Barrier Reef của Úc; bà Nightingale Maeve – Tổ chức Rừng ngập mặ cho Tương lai (MFF) và bà Bùi thị Thu Hiền – Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN).

taphuanphanvung07062017-01

Hình 1: Học viên tham gia khóa tập huấn

Dưới sự hỗ trợ kỹ thuật của chuyên gia, Khóa tập huấn đã xác định được:

- Các vấn đề kinh tế, văn hóa, xã hội có liên quan đến Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm;

- Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức về hiện trạng của Khu bảo tồn biển bằng công cụ SWOT (điểm mạnh, điểm ysu, cơ hội và thách thức);

- Các bên liên quan và vai trò của các bên liên quan trong công tác phân vùng

- Mong muốn và các mối đe dọa/thách thức đối với Khu bảo tồn biển đến năm 2020.

- Rà soát lại tầm nhìn, mục tiêu và kết quả công tác Phân vùng trước đây.

- Xây dựng lộ trình thực hiện công tác phân vùng đến năm 2018.

Ngoài ra, trong hai ngày 26-27/4/2017, Lớp tập huấn đã đi thực địa tại Cù Lao Chàm để tham vấn cộng đồng về phân vùng, qua đó rút kinh nghiệm và lựa chọn cách tiếp cận phù hợp với cộng đồng trong thời gian đến.

taphuanphanvung07062017-02

Hình 2: Chuyên gia Cameron Darren Shaunchia hướng dẫn học viên thực hành

taphuanphanvung07062017-03

Hình 3: Học viên phân tích vấn đề KT-VH-XH tại Khu BTB Cù Lao Chàm

taphuanphanvung07062017-04

Hình 4: Học viên trình bày bài tập xác định các bên liên quan

taphuanphanvung07062017-05

Hình 5: Kết quả thảo luận các bên liên quan và mức độ tác động

taphuanphanvung07062017-06

Hình 6: Học viên tham vấn cộng đồng Cù Lao Chàm về phân vùng bảo tồn biển

taphuanphanvung07062017-07

Hình 7: Học viên tham vấn cộng đồng Cù Lao Chàm về phân vùng bảo tồn biển

taphuanphanvung07062017-08

Hình 8: Ngư dân Cù Lao Chàm trình bày kết quả thảo luận nhóm về phân vùng bảo tồn biển

Đặc biệt học viên được chuyên gia Cameron Darren Shaunchia cung cấp những thông tin tổng quan về kỹ thuật phân vùng; chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình phân vùng khu bảo tồn biển Great Barrier Reef. Khu bảo tồn biển Great Barrier Reef kéo dọc bờ biển nước Úc với tổng diện tích 348.000km, khu vực vùng biển cách bờ 250km với hơn 3000 rạn san hô trải dài trên hơn 1000 hòn đảo. Công tác phân vùng khu bảo tồn biển này được thực hiện từ năm 2003. Đến nay, Khu khu bảo tồn biển Great Barrier Reef được phân thành 07 phân vùng, trong đó 1/3 diện tích là vùng bảo vệ nghiêm ngoặt, 1/3 diện tích phục vụ bảo tồn sinh vật phần còn lại giành cho khai thác hợp lý. Trong 7 phân vùng của Khu bảo tồn biển Great Barrier Reef có 0.2% diện tích giành cho Vùng bảo tồn tuyệt đối (Preservation). Trong vùng bảo tồn tuyệt đối nghiêm cấm tất cả các hoạt động, đối với hoạt động nghiên cứu khoa học muốn vào vùng này phải có giấy phép.

taphuanphanvung07062017-09

Hình 9: Phạm vi khu bảo tồn biển Great Barrier Reef nhìn từ quả địa cầu

Phân vùng khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm sẽ góp phần bảo vệ tốt hơn đa dạng sinh học tại Cù Lao Chàm, nhưng chắc chắn sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình triển khai vì khi phân vùng sẽ ảnh hưởng đến khu vực khai thác của cộng đồng trong và xung quanh khu bảo tồn biển. Vì vậy, Để xây dựng được phân vùng mới BQL Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm cần nhiều hơn nữa sự ủng hộ, phối hợp và hỗ trợ kỹ thuật của cộng đồng, các tổ chức trong nước và quốc tế. Thời gian đến BQL khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm sẽ tiến hành rà soát lại tầm nhìn, mục tiêu, hoàn chỉnh lộ trình phân vùng và triển khai tham vấn cộng đồng Cù Lao Chàm dựa trên cách tiếp cận quản lý “Áp lực nghề cá trong khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm”. Với những kiến thức, phương pháp và kinh nghiệm các chuyên gia đã cung cấp tại khóa tập huấn, Tổ kỹ thuật thực hiện công tác phân vùng Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm đã sẵn sàng cho một nhiệm vụ mới – điều chỉnh phân vùng chức năng khu bảo tồn biển.

Phạm Thị Kim Phương – BQL Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: