Chi đoàn Ban quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm với công tác xây dựng Đảng

6k lượt xem

Xây dựng đội ngũ đảng viên nói chung và chăm lo công tác phát triển đảng viên mới nói riêng là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng. Từ nhận thức trên, trong những năm qua, Chi bộ Ban quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm luôn quan tâm công tác bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới, xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Qua đó, từng bước tăng cường sức chiến đấu và bảo đảm tính kế thừa, phát triển liên tục của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Chi bộ đã xây dựng kế hoạch cụ thể về tạo nguồn kết nạp đảng viên, đồng thời tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tình cảm của quần chúng, kịp thời phát hiện những quần chúng ưu tú để bồi dưỡng, giáo dục, giới thiệu cho Đảng thông qua các đoàn thể.

Với lực lượng cán bộ trẻ, có năng lực chuyên môn, nhiệt huyết với công tác, đoàn viên thanh niên Chi đoàn là nguồn phát triển đảng viên chủ yếu của Chi bộ. Trong năm 2017, Chi bộ đã xem xét, kết nạp 03 đoàn viên ưu tú đứng vào hàng ngũ của Đảng. Như vậy, bảy năm sau ngày thành lập với 03 đảng viên, đến nay, số lượng đảng viên Chi bộ đã lên đến 15 đảng viên, trong đó có 12 đảng viên chính thức và 03 đảng viên dự bị. Đặc biệt, trong số đó có đến 10 đảng viên được phát triển từ Chi đoàn.

Sinh thời, Bác Hồ đã từng khẳng định “Đảng mạnh là do Chi bộ tốt. Chi bộ tốt là do đảng viên đều tốt”. Hy vọng với lực lượng đảng viên trẻ, có năng lực, phẩm chất, vừa hồng, vừa chuyên sẽ là những “tế bào” tốt của Đảng và thực hiện tốt mọi nhiệm vụ chính trị của đơn vị./.

Một số hình ảnh tại Lễ kết nạp Đảng viên vào ngày 30/10/2017.

A-ketnapDang31102017-03

A-ketnapDang31102017-02

 Thùy Hương – Bí thư Chi đoàn BQL

Bình luận