Hội thảo vận hành đồng quản lý thủy sản tại 3 xã ven biển tỉnh Quảng Nam

29k lượt xem

phong_man_hoi_thaoNằm trong hoạt động thực hiện thí điểm các kế hoạch quản lý cộng đồng thuộc kế hoạch hành động của Dự án sinh kế thủy sản Việt Nam (FAO) năm 2012, Sáng này 5 tháng 9 năm 2012 tại khách sạn Hoàng Ngọc – TP. Tam Kỳ, Ban quản lý khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm (BQL) tổ chức hội thảo vận hành đồng quản lý thủy sản. Mục đích hội thảo nhằm giới thiệu cách tiếp cận, phương pháp thực hiện, nội dung và kế hoạch hoạt động của nhóm tư vấn, thảo luận và đi đến thống nhất từng hợp phần trong kế hoạch xây dựng mô hình ĐQL tại 3 xã ven biển Quảng Nam.

SAM_5870

Hình 1: Toàn cảnh hội thảo vận hành đồng quản lý thủy sản

Hội thảo có sự tham gia của ông Lương Quang Đốc, chuyên gia tư vấn đồng quản lý của dự án FAO, cán bộ điều phối dự án FAO, các đại biểu đến từ Hội nghề cá tỉnh, Chi cục khai thác và bảo vệ nguồn lợi, phòng NN&PTNT các huyện (Núi Thành, Thăng Bình, Duy xuyên), lãnh đạo và nhóm cán bộ tư vấn của BQL Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm, lãnh đạo UBND, chi hội nghề cá và các ban ngành đoàn thể cùng đại diện cộng đồng của 3 xã ven biển (Duy Hải – Duy Xuyên, Bình Hải – Thăng Bình, Tam Tiến – Núi Thành).

SAM_5872

Hình 2: Bà Trần Thị Hồng Thúy, giám đốc BQL phát biểu khai mạc hội thảo

IMG_9934

Hình 3: ThS. Lê Ngọc Thảo – báo cáo đề dẫn tại hội thảo

Hội thảo lần này là một trong những đầu ra thuộc hoạt động “Thực hiện thí điểm các kế hoạch quản lý cộng đồng” do Tổ chức Nông lương của Liên hiệp quốc làm chủ đầu tư và BQL khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm được chọn làm đơn vị tư vấn.

Mục tiêu của hoạt động là:

– Phát triển các đơn vị và nhóm đồng quản lý thủy sản tại ba xã thí điểm của chương trình sinh kế thủy sản tại tỉnh Quảng Nam;

– Nâng cao nhận thức và năng lực của các thành viên Hội nghề cá và cán bộ địa phương về vận hành đồng quản lý thủy sản tại 03 xã thí điểm của chương trình sinh kế thủy sản tại tỉnh Quảng Nam;

– Hỗ trợ các hành động và sáng kiến về vận hành đồng quản lý thủy sản tại 03 xã thí điểm của chương trình sinh kế thủy sản tại tỉnh Quảng Nam;

SAM_5885

Hình 4: TS Chu Mạnh Trinh, trình bày khung xây dựng kế hoạch xây dựng mô hình ĐQL thủy sản tại 3 xã, xác định và hiểu biết về đơn vị đồng quản lý.

SAM_5887

Hình 5: ThS Lê Ngọc thảo trình bày chương trình hành động và các thỏa thuận của cộng đồng thực hiện quy chế quản lý và hoạt động giám sát thực hiện mô hình ĐQL tại 3 xã ven biển.

IMG_9949

Đại diện xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam

SAM_5896

Đại diện xã Bình Hải, huyện Thăng Bình, Quảng Nam

SAM_5901

Đại diện xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, Quảng Nam

SAM_5902

Đại diện phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Núi Thành

SAM_5910

Đại diện Hội nghề cá tỉnh Quảng Nam

Hình 6: Các đại biểu tham gia thảo luận tại hội thảo

SAM_5909

Hình 7: Ông Lương Quang Đốc, chuyên gia tư vấn đồng quản lý của dự án FAO phát biểu tại hội thảo

SAM_5904

Hình 8: Đại diện BQL trả lời các thắc mắc của đại biểu

Các nội dung báo cáo tại hội thảo được hầu hết các đại biểu thống nhất cao, tại hội thảo các đại biểu cũng đã góp ý những nội dung thiết thực liên quan đến việc đồng quản lý thủy sản tại từng địa phương, tất cả các góp ý được nhóm tư vấn của BQL khu bảo tồn biển ghi nhận để tiếp tục hoàn chỉnh khung hành động. Dự kiến trong thời gian đến (từ 9/2012 -1/2013) BQL tiếp tục triển khai hàng loạt các hoạt động như tham vấn cộng đồng, tập huấn nâng cao năng lực, khảo sát hiện trường biển,… để đạt được để đạt được đầu ra theo yêu cầu dự án.

Phạm Thị Kim Phương – BQL KBTB Cù Lao Chàm

Bình luận