Tổng kết chương trình truyền thông Phân loại rác tại Cù Lao Chàm

PDF.InEmail

plr_10-11Năm 2011 được sự hỗ trợ của Hợp phần kiểm soát ô nhiễm tại khu vực đông dân cư nghèo (PCDA), một nhà máy xử lý chất thải rắn tập trung tại Cù Lao Chàm (khu vực Eo Gió – Hòn Lao) đã được xây dựng và đưa vào hoạt động.

Để tăng cường cho việc vận hành nhà máy một cách hiệu quả, việc triển khai công tác tuyên truyền, hướng dẫn dân cư phân loại rác tại nguồn là hết sức cần thiết, để người dân hiểu và thực hiện nhằm đảm bảo cho đầu vào của Khu xử lý được vận hành đúng thiết kế, giảm thiểu lượng chất thải, giảm giá thành xử lý và bảo vệ môi trường, góp phần cho sự phát triển bền vững của Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới Cù Lao Chàm.

plr1_10-11Trước tình hình trên, một kế hoạch truyền thông phân loại rác tại nguồn với sự hỗ trợ về tài chính của Hợp phần Sinh kế bền vững bên trong và xung quanh Khu bảo tồn biển (LMPA) Do BQL Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm (BQL) thực hiện. Hoạt động được triển khai từ tháng 9/2010-10/2011 với các mục tiêu sau:

  • Đánh thức ý thức về phân loại rác tại nguồn của cộng đồng thông qua các hoạt động;
  • Trang bị kiến thức về phân loại rác cho cộng đồng và các bên liên quan;
  • Phối hợp với chính quyền địa phương và các bên liên quan duy trì việc phân loại rác tại Cù Lao Chàm.

Nhằm báo cáo kết quả thực hiện chương trình, Vừa qua tại Hội trường UBND xã Tân Hiệp, BQL đã tổ chức Hội thảo kết thúc chương trình “Truyền thông PLR tại nguồn” trên địa bàn xã Tân Hiệp. Đến dự Hội thảo với sự có mặt của đại diện lãnh đạo xã Tân Hiệp, Tổ truyền thông Môi trường, Ban Bảo tồn biển thôn, các bên liên quan và đại diện cộng đồng 04 thôn của xã Tân Hiệp.

plr2_10-11

Hình 1: Đại diện BQL báo cáo tại Hội thảo

Qua hơn 1 năm triển khai, đi theo từng giai đoạn truyền thông từ thấp đến cao thông qua các hoạt động văn hóa văn nghệ, tập huấn và hướng dẫn kỹ thuật. Hoạt động truyền thông đã “đánh trọng tâm” vào từng đối tượng thông qua các hoạt động có liên quan như: tổ chức các đêm văn nghệ và tập huấn về công tác PLR tại thôn Bãi Hương và cụm dân cư Bãi Làng để thu hút cộng đồng địa phương; tổ chức Hội thi Nấu ăn TTPLR nhằm truyền thông sâu rộng đến đối tượng là phụ nữ - thành phần đóng vai trò quan trọng trong việc PLR,…Đặt biệt BQL đã tổ chức Hội trại – Làm túi Sinh thái và tập huấn kiến thức PLR cho học sinh trường THCS Quang Trung, hoạt động này không chỉ là một “sự chuẩn bị cho tương lai” mà còn tạo nên hiệu ứng lan tỏa đến gia đình và cộng đồng xung quanh, bởi các em chính là chủ nhân tương lai của Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới Cù Lao Chàm.

plr3_10-11

Hình 2: Cộng đồng tham gia các hoạt động truyền thông PLR

Tại Hội thảo, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận về những giải pháp tiếp theo để duy trì hoạt động truyền thông PLR khi sự hỗ trợ về tài chính từ phía Hợp phần LMPA kết thúc.

plr_4_10-11

Hình 3: Các đại biểu tham gia thảo luận tại Hội thảo

Công tác truyền thông PLR tại nguồn do BQL triển khai trong thời gian qua đã thực sự góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng tại xã đảo về công tác bảo vệ môi trường, tăng cường cho việc vận hành nhà máy xử lý chất thải rắn tại Cù Lao Chàm hoạt động một cách hiệu quả. Kết quả sau 01 năm triển khai, công tác phân loại rác tại nguồn đã “ngấm” vào nhận thức của cộng đồng, và từ “nhận thức” đã được cộng đồng biến thành “hành động” khi người dân cù Lao Chàm giờ đây “đã và đang thực hiện tốt việc phân loại rác tại nguồn!!!

Xem toàn văn báo cáo

Phạm Thị Kim Phương - BQL KBTB Cù Lao Chàm

...