Xây dựng chương trình giám sát rạn san hô trong Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm

PDF.InEmail

giamsat14-11Trong quản lý khu bảo tồn biển, công tác giám sát đa dạng sinh học là một nhiệm vụ bắt buộc phải thực hiện. Mục đích của việc giám sát là nhằm trả lời câu hỏi “hiện trạng sức khỏe của các hệ sinh thái trong khu bảo tồn biển như thế nào?”, để từ đó phát hiện sớm “bệnh” và đưa ra các giải pháp quản lý phù hợp nhằm bảo vệ tốt các hệ sinh thái.

Để giám sát rạn san hô trong khu bảo tồn biển, các nhà khoa học trên thế giới đã đưa ra nhiều phương pháp khác nhau. Trong đó, phương pháp Reefcheck được xây dựng bởi các nhà khoa học quốc tế về sinh học biển để giám sát đa dạng sinh học rạn san hô từ năm 1997, là một công cụ hữu hiệu đã và đang được sử dụng rộng rãi trên thế giới.

giamsat1-14-11

Hình 1: Lặn giám sát rạn san hô

Phương pháp Reefcheck có tính ưu việt là: đơn giản, dễ thực hiện, yêu cầu kỹ thuật phù hợp với sự tham gia của các tình nguyện viên; rẻ tiền, không cần nhiều kiến thức về sinh học biển. Hiện tại, trên thế giới đã có 62 quốc gia và vùng lãnh thổ với gần 2000 tình nguyện viên và nhà khoa học tham gia công tác này.

Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm được thành lập từ năm 2005 nhưng cách thức, năng lực cũng như công cụ phục vụ công tác quản lý vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Để tiếp cận nhanh nhất với các phương pháp được chuẩn hóa quốc tế về giám sát, đánh giá hiện trạng và xu thế biến động đa dạng sinh học, nguồn lợi cũng như hiệu quả của công tác quản lý trong khu bảo tồn biển; trong giai đoạn 2010 ÷ 2011, với sự hỗ trợ của Hợp phần sinh kế bền vững bên trong và xung quanh các khu bảo tồn biển Việt Nam, Viện Hải sản Hải Phòng, Viện Hải dương học Nha Trang và các chuyên gia quốc tế về giám sát rạn san hô, Ban Quản lý Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm đã đào tạo được đội ngũ cán bộ và tình nguyện viên trong khu bảo tồn có thể làm chủ được phương pháp và triển khai thường xuyên, liên tục công tác giám sát rạn san hô trong tương lai.

giamsat2-14-11

Hình 2: Sao biển gai - kẻ thù của san hô cứng

Từ năm 2004, công tác giám sát rạn san hô cũng đã được Viện Hải dương học thực hiện với chu kỳ 5 năm/lần. Tuy nhiên, trong các chương trình này có rất ít hoặc không có sự tham gia trực tiếp của cán bộ ban quản lý cũng như tình nguyện viên trong KBTB. Hơn nữa, với chu kỳ dài 5 năm/lần, việc phát hiện các mối nguy hiểm với rạn san hô như: sao biển gai, tảo gây hại, tác động của khách du lịch hằng năm,..vv là không kịp thời. Do vậy, việc xây dựng một chương trình giám sát do chính cán bộ quản lý, tình nguyện viên trong KBTB thực hiện với định kỳ hằng năm là một giải pháp hỗ trợ khá tốt để phục vụ cho công tác quản lý hiệu quả.

Xem toàn văn báo cáo

Nguyễn Văn Vũ - BQL KBTB Cù Lao Chàm


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

...