Đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến các loài sinh vật đặc trưng của đảo Cù Lao Chàm

PDF.InEmail

IMG_4126Căn cứ công văn số 801/STC-HCSN ngày 07/7/2011 của Sở Tài chính về việc thẩm định dự toán chi Chương trình MTQG ứng phó biến đổi khí hậu và Thông báo số 834/SNN&PTNT-KHTC ngày 13/7/2011 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Nam về việc triển khai thực hiện CTMTQG ứng phó biến đổi khí hậu.

Từ tháng 7/2011-12/2011, Ban quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm (BQL) đã triển khai các bước thực hiện đề tài “Đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến các loài sinh vật đặc trưng của đảo Cù Lao Chàm và Đề xuất các biện pháp bảo tồn các loài sinh vật đặc hữu, cải thiện sinh kế cho cộng đồng”.

Sau gần 6 tháng triển khai, sáng ngày 23/12/2011 tại Hội trường BQL đã diễn ra hội thảo khoa học nhằm báo cáo các kết quả đạt được và tham khảo ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan để hoàn thiện báo cáo cuối cùng.

IMG_4101

Hình 1: Toàn cảnh buổi hội thảo

Đến dự hội thảo có đại diện của Phòng Kế hoạch Tài chính Sở, Văn phòng hợp phần thích ứng biến đổi khí hậu Quảng Nam, Chi cục BVMT, các cá nhân, đơn vị tư vấn và các thành viên của BQL Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm.

Hầu hết đại biểu tham dự đều thống nhất với dự thảo báo cáo của BQL, thảo luận góp ý sôi nổi với những ý kiến thiết thực nhằm hoàn thiện báo cáo cuối cùng.

daibieugopybdkh

Hình 2: Các đại biểu tham gia thảo luận tại hội thảo

Đề tài không chỉ thực hiện thành công việc tham vấn ý kiến cộng đồng xã Tân Hiệp về các tri thức, kinh nghiệm của địa phương liên quan đến biến đổi khí hậu, tham vấn ý kiến các phòng ban có liên quan trên địa bàn TP. Hội An mà còn phối hợp với các cá nhân, đơn vị tư vấn xây dựng 06 chuyên đề khoa học. Bao gồm:

  1. Thời tiết, khí hậu, thiên tai ảnh hưởng đến Cù Lao Chàm; KS. Trương Tuyến – Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quảng Nam thực hiện.
  2. Đa dạng sinh học khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu; TS. Nguyễn Văn Long -Viện Hải dương học Nha Trang.
  3. Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến đa dạng sinh học rừng Cù Lao Chàm, Hội An, Quảng Nam; ThS. Lê Hoàng –Sở khoa học công nghệ Quảng Nam
  4. Hiện trạng quản lý rác thải tại khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm và dự báo ảnh hưởng của biến đổi khí hậu; TS. Chu Mạnh Trinh - BQL Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm
  5. Phát triển sinh kế tại Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu; ThS. Lê Ngọc Thảo – BQL Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm.
  6. Bản đồ GIS dự báo kịch bản nước biển dâng tại Cù Lao Chàm; ThS.Ông Đinh Bảo Trị - Văn phòng WWF, Quảng Nam.

Mỗi chuyên đề đều đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của một báo cáo bao gồm các phần như tổng quan, hiện trạng, các tác động và đề xuất các giải pháp thích ứng.

IMG_4132

Hình 3: KS. Trương Tuyến, đại diện tư vấn trình bày báo cáo chuyên đề

bandogisclc

Một báo cáo khoa học với nội dung “Đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến các loài sinh vật đặc trưng của đảo Cù Lao Chàm và Đề xuất các biện pháp bảo tồn các loài sinh vật đặc hữu, cải thiện sinh kế cho cộng đồng” đã được BQL xây dựng và trình bày trước hội thảo.

IMG_4118

Hình 4: TS. Chu Mạnh Trinh trình bày báo cáo khoa học

Quảng Nam là một trong những địa phương được dự báo là chịu tác động mạnh của sự biến đổi khí hậu toàn cầu gây ra. Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm được dự báo là sẽ bị ngập một số khu vực khi mực nước biển dâng lên từ 0 – 1 m, và đang đứng trước nguy cơ bị tác động mạnh bởi sự biến đổi khí hậu. Nếu biến đổi khí hậu diễn ra đúng như kịch bản thì một số các hệ sinh thái đặc trưng, cảnh quan, đa dạng sinh học sẽ bị tác động, thay đổi. Đồng thời sự phát triển kinh tế xã hội dựa vào bảo tồn tại địa phương cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. BĐKH không những gây ra các tác động về mặt môi trường tự nhiên mà còn dẫn đến các vấn đề về kinh tế, xã hội, đặc biệt là sinh kế của cư dân Cù Lao Chàm và thành phố Hội An.

bdkhtaiclc

Hình 5: Biểu hiện của thời tiết bất lợi đến Cù Lao Chàm

Các kết quả đạt được của đề tài bao gồm: xác định được kịch bản nước biển dâng tại Cù Lao Chàm; xác định được các đối tượng tài nguyên mục tiêu và các yếu tố môi trường, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến sinh kế cộng đồng và xác định được các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu tại KBTB Cù Lao Chàm. Các kết quả này có thể được áp dụng lồng ghép trong việc lập kế hoạch quản lý giai đoạn 2013 – 2018 và các chương trình phát triển kinh tế, xã hội khác của địa phương, nhằm đạt đến sự phát triển một cách bền vững tại Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm.

Xem toàn văn báo cáo chuyên đề 1; chuyên đề 2; chuyên đề 3; chuyên đề 4; chuyên đề 5 ; báo cáo tham vấn

Phạm Thị Kim Phương - BQL KBTB Cù Lao Chàm


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

...