Hội thảo Chiến lược phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam đến năm 2029, tầm nhìn 2030: Tập trung vào 4 vấn đề nhằm khai thác và sử dụng bền vững TN-MT biển

PDF.InEmail

Sáng 21/6/2012, Hội thảo Chiến lược phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam đến năm 2029, tầm nhìn 2030 do Viện Chiến, lược chính sách tài nguyên môi trường kết hợp Viện Hanns Seidel Foundation (CHLBĐức) tổ chức đã diễn ra tại Hà Nội. Thứ trưởng Bộ TN&MT Chu Phạm Ngọc Hiển đã tới dự và chủ trì Hội thảo.

Với mục tiêu tổng quát là hiểu rõ hơn về biển, giữ gìn nguồn vốn tự nhiên, chất lượng môi trường nước, duy trì chức năng sinh thái và năng suất sinh học của các hệ sinh thái biển góp phần phát triển bền vững nền kinh tế biển, kinh tế - xã hội vùng ven biển, trên các đảo, nhằm thực hiện thành công chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, Dự thảo Chiến lược phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam đến năm 2029, tầm nhìn 2030 đưa ra 3 mục tiêu cơ bản đó là: Cung cấp đầy đủ hơn thông tin, dữ liệu về điều kiện tự nhiên, tài nguyên, môi trường biển, đảo; giảm nhẹ mức độ suy thoái, cạn kiệt tài nguyên và gia tăng ô nhiễm môi trường do khai thác quá mức và nâng cao khả năng chống chịu trước tác động của biến đổi khí hậu, duy trì chức năng sinh thái và sinh học của hệ sinh thái biển. Dự thảo Chiến lược cũng được ra bộ chỉ tiêu giám sát cho các mục tiêu cụ thể nêu trên.

Phát biểu tại Hội thảo Thứ trưởng Bộ TN&MT Chu Phạm Ngọc Hiển yêu cầu các đại biểu, các nhà khoa học, quản lý trong nước và quốc tế tập trung thảo luận 4 vấn đề chính, đó là: Chia sẻ những nhận thức, những đổi mới tư duy về phát triển biển, đảo đang là vấn đề mới, do đó cần có sự trao đổi thông tin, cách tiếp cận đa chiều, để có thể nhận thức một cách đúng đắn và rõ ràng hơn, từ đó lựa chọn định hướng chiến lược phù hợp; làm rõ đặc trưng về tài nguyên môi trường biển, để hiểu biển và tiến tới làm chủ biển và đại dương, giảm thiểu xung đột giữa khai thác và bảo vệ, quy hoạch không gian phát triển vùng ven biển theo hướng mở ra biển, kết nối với khu vực, châu lục và toàn cầu; chia sẻ kinh nghiệm trong việc tăng cường khả năng chống chịu của các hệ sinh thái biển, vùng ven biển trước tác động của biến đổi khí hậu; đưa ra các biện pháp để thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa sự phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương, tăng cường năng lực để tiến tới vận hành thông suốt thể chế quản lý tổng hợp và thống nhất biển, đảo ở nước ta.

Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển nhấn mạnh, Hội thảo diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, khi các vấn đề biển Đông đang ngày càng phức tạp, tài nguyên - môi trường biển đang trở thành mối quan tâm lớn của nhiều quốc gia trong khu vực và đối diện với nhiều vấn đề về ô nhiễm, suy thoái. Việc xây dựng Chiến lược này hướng tới các chính sách và hành động nhằm hiểu hơn về biển, đảo (cả tiềm năng, lợi thế và tác động bất lợi từ biển), gìn giữ nguồn vốn tự nhiên, chất lượng môi trường; đề xuất xây dựng các đột phá chiến lược về duy trì chức năng sinh thái và năng suất sinh học của các hệ sinh thái biển, bảo tồn cảnh quan và đa dạng sinh học biển, đảo, cân bằng lợi ích trước mắt và lâu dài, góp phần thực hiện thành công Chiến lược biển Việt Nam.

Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển cũng tin tưởng rằng, Hội thảo sẽ là cơ hội để thảo luận về định hướng xây dựng một Chiến lược về Khai thác sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển có tầm nhìn lớn cả về không gian và thời gian, đồng thời cũng góp phần quan trọng vào thực hiện mục tiêu phát triển bền vững biển mà Đảng ta đã đề ra. Kết quả ghi nhận những đóng góp vào dự thảo Chiến lược của Hội thảo sẽ là cơ sở để thực hiện những bước hoàn thiện cuối cùng của Chiến lược trước khi được trình Chính phủ và đưa vào trương trình thảo luận của Chính phủ trong thời gian tới.

Theo K.Liên (nguồn monre.gov.vn)


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

...