Cập nhật thông tin mẫu vật tại Trung tâm Truyền thông Bảo tồn biển Cù Lao Chàm tháng 01/2014

PDFPrintE-mail

There are no translations available.

10022014 mau vatThông tin mẫu sinh vật biển trong Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm được liên tục cập nhật tại Trung tâm Truyền thông. Ban Quản lý Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm xin giới thiệu đến bạn đọc một số mẫu vật được thu thập trong tháng 1/2014 như sau:

 

10022014 mau vat 1

Hình 1: Phòng trưng bày mẫu vật thuộc Trung tâm Truyền thông Bảo tồn biển Cù Lao Chàm.

1) ỐC TULIP – Tulip Shell; Trapezium Horse Conchs (Pleuroploca trapezium)

10022014 mau vat 2

Hình 2: Ốc Tulip (Pleuroploca trapezium)

+ Tên địa phương: Ốc Tulip
+ Tên phổ thông: Ốc Tulip
+ Tên Tiếng Anh: Tulip Shell; Spindle Shell; Trapezium Horse Conch
+ Tên Latin: Family Fasciolariidae; Pleuroploca trapezium
+ Ngày thu mẫu: 26/1/2014
+ Địa điểm thu mẫu: Quần đảo Cù Lao Chàm, Hội An, Quảng Nam
+ Người/cơ quan thu mẫu: BQL Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm

10022014 mau vat 3

Hình 3: Ốc Tulip (Pleuroploca trapezium)

2) ỐC TÙ VÀ – Triton’s trumpet (Charonia tritonis)

10022014 mau vat 4

Hình 4: Ốc Tù Và (Charonia tritonis)

+ Tên địa phương: Ốc Tù Và
+ Tên phổ thông: Ốc Tù Và
+ Tên Tiếng Anh: Triton’s trumpet
+ Tên Latin: Family Cymatiidae; Charonia tritonis
+ Ngày thu mẫu: 26/1/2014
+ Địa điểm thu mẫu: Quần đảo Cù Lao Chàm, Hội An, Quảng Nam
+ Người/cơ quan thu mẫu: BQL Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm

10022014 mau vat 5

Hình 5: Ốc Tù Và (Charonia tritonis)  

3) CẦU GAI BÚT CHÌ - Red Slate Pencil Urchin (Heterocentrotus mamillatus)

10022014 mau vat 6

Hình 6: Cầu Gai Bút Chì (Heterocentrotus mamillatus)

+ Tên địa phương: Cầu Gai Bút Chì
+ Tên phổ thông: Cầu Gai Bút Chì
+ Tên Tiếng Anh: Red Slate Pencil Urchin
+ Tên Latin: Family Echinometridae; Heterocentrotus mamillatus
+ Ngày thu mẫu: 8/2/2014
+ Địa điểm thu mẫu: Quần đảo Cù Lao Chàm, Hội An, Quảng Nam

10022014 mau vat 7

Hình 7: Cầu Gai Bút Chì (Heterocentrotus mamillatus)

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Gerry Allen (1999), Marine Fishes of South East Asia, Periphus Editions (HK) Ltd, Western Autralian Museum, 2000.

[2] Helmut Debelius (2001), Crustacea Guide of the World, Atlantic Ocean – Indian Ocean – Pacific Ocean, IKAN – Unterwasserarchiv, Waldschulstrasse 166 65933 Frankfurt, Germany.

[3] Helmut Debelius (2004), Nudibranchs and Sea Snails, Indo – Pacific Field Guide, IKAN – Unterwasserarchiv, Waldschulstrasse D-65933 Frankfurt, Germany.

[4] Nguyễn Văn Long (2008), Đánh giá đa dạng sinh học và chất lượng môi trường khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm 2004 – 2008, Viện Hải Dương học, Viện Khoa học Việt Nam.

[5] Thủy Sản Việt Nam (2012), Danh mục tên Thủy sản Việt Nam – Nhóm cá biển, http://www.tepbac.com.

[6] Lê Ngọc Thảo, Huỳnh Ngọc Diên (2013), Điều tra thành phần loài, vùng phân bố, hiện trạng khai thác và xây dựng mô hình đồng quản lý tôm Hùm, ốc Vú Nàng tại Cù Lao Chàm, BQL Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm.

[7] Nguyễn Trường Giang (2009), Cẩm Nang Nghiên cứu và Bảo tòn Rùa Biển, Vườn Quốc Gia Côn Đảo, Nhà Xuất Bản Văn Hóa – Thông tin.

[8] Võ Văn Quang, Võ Sĩ Tuấn (2013), “Xác định đối tượng cá dữ có thể tấn công người ở vùng biển Quy Nhơn trong năm 2009 và 2010”, Tạp chí khoa học và công nghệ biển, tập 13, số 2, năm 2013, trang 104 – 204, Viện Hải Dương Học.

Chu Mạnh Trinh - Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm


Newer news items:
Older news items:

..