Cộng đồng ngư dân thôn Bãi Hương - Cù Lao Chàm thực hiện phục hồi san hô cứng

PDF.InEmail

Được sự hỗ trợ của tổ chức Rừng Ngập mặn cho Tương lai (Mangrove for furture - MFF) thông qua dự án "Xây dựng cơ chế quản lý rạn san hô và thực hiện thí điểm phục hồi 2000 m2 san hô cứng có sự tham gia của cộng đồng tại thôn Bãi Hương, xã Tân Hiệp (Cù Lao Chàm), thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam", từ ngày 05 đến 14/05/2014, cộng đồng ngư dân Tiểu khu đồng quản lý bảo tồn biển Bãi Hương kết hợp với cán bộ kỹ thuật của Ban quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm (BQL) thực hiện phục hồi san hô cứng tại Bãi Nần - một vùng bảo vệ nghiêm ngặt của Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm.

MFF280520142

Hình 1: Cán bộ kỹ thuật của BQL Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm lặn phục hồi san hô cứng

Tổng diện tích vùng phục hồi san hô 2.000 m2 với khoảng 2.400 tập đoàn (mảnh/cành) được ngư dân thôn Bãi Hương và cán bộ kỹ thuật của BQL thực hiện theo đúng quy trình hướng dẫn của Viện Hải dương học (Nha Trang).

Để công việc phục hồi san hô cứng đạt hiệu quả, từ trước đó nhóm cộng đồng này được BQL đào tạo lặn biển, tập huấn kỹ thuật giám sát đa dạng sinh học, tập huấn kỹ thuật trồng san hô cứng một cách bài bản; nội dung và hình thức sát với kiến thức của cộng đồng. Ngoài ra cộng đồng ngư dân tham gia dự án cũng tiến hành thử nghiệm mô hình phục hồi san hô trên cạn.

Qua hoạt động cũng như kết quả cuối cùng của dự án là rạn san hô được phục hồi (tăng độ phủ) và duy trì sinh kế cho cộng đồng thôn Bãi Hương, với sự nhiệt tình, nổ lực và cách thức làm việc bài bản, khoa học của cộng đồng ngư dân và cán bộ kỹ thuật, hy vọng đây sẽ là một trong những hoạt động then chốt trong công tác bảo tồn biển nói chung và bảo tồn hệ sinh thái rạn san hô nói riêng tại Cù Lao Chàm dựa vào cộng đồng.

Một số hình ảnh hoạt động:

MFF280520141

Hình 2: Bãi Nần - Cù Lao Chàm địa điểm phục hồi san hô

MFF280520143

Hình 3: Ngư dân Bãi Hương hào hứng thực hiện hoạt động phục hồi san hô cứng

MFF280520144

Hình 4: 03 ngư dân Bãi Hương thực hiện hoạt động phục hồi san hô cứng.

MFF280520145

Hình 5: Chuẩn bị cho một ca lặn

MFF280520146

Hình 6: Kỹ thuật tạo giá bám cho san hô cứng

MFF280520147

MFF280520148

Hình 7,8: Duy trì sự sống cho san hô trước khi phục hồi

MFF280520149

Hình 9: 03 ngư dân Bãi Hương thực hành thao tác tách san hô

MFF2805201410

Hình 10: 03 ngư dân Bãi Hương kiểm tra tập đoàn san hô sau khi tách từ nguồn cho.

MFF2805201411

MFF2805201412

MFF2805201413

Hình 11,12,13: San hô và sinh vật biển tại địa điểm phục hồi.

Huỳnh Ngọc Diên - BQL Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm

 

 

..