Lớp học mùa hè về quản lý môi trường bền vững

PDF.InEmail

Lớp học mùa hè về quản lý môi trường bền vững được tổ chức tại Đà Nẵng và Cù Lao Chàm từ ngày 21/7 đến 01/8/2014 cho sinh viên “quản lý môi trường” đến từ Đại học Aahus, Đan Mạch, Đại học Sư Phạm Đà Nẵng và BQL Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm, Hội An, Quảng Nam, Việt Nam.

mtbv230720141

Sinh viên tham gia lớp học được trang bị thêm kiến thức chung về sinh thái học, độc chất học, GIS, kinh tế môi trường, kinh nghiệm về quản lý tài nguyên và môi trường, kỹ năng làm việc với cộng đồng trong hoạt động bảo tồn. Lớp học triển khai với các phần học lý thuyết tại giảng đường, thực tập tại phòng thí nghiệm và nghiên cứu thực tế tại Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm.

Lớp học mùa hè về quản lý môi trường bền vững được tổ chức là khởi đầu của sự hợp tác giữa Đại học Sư phạm Đà Nẵng, Đại học Aahus và Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm, Hội An về nghiên cứu, đào tạo gắn liền với thực tiễn, về kiến thức gắn liền với cuộc sống, về phát triển gắn liền với bảo tồn cho hôm nay và trong tương lai.

Một số hình ảnh của lớp học:

mtbv230720142

mtbv230720146

mtbv230720143

mtbv230720145

mtbv230720144

mtbv2307201410

mtbv2307201411

mtbv230720148

mtbv230720149

mtbv2307201412

mtbv2307201413

mtbv230720147

Huỳnh Lê Vũ Hoàng - BQL Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm

...