Xây dựng mô hình đồng quản lý rác thải thành phố Hội An

PDFPrintE-mail

There are no translations available.

Trong khuôn khổ đề tài nghiên cứu “Xây dựng mô hình đồng quản lý rác thải tại 2 xã, phường Cẩm Hà và Cẩm Phô, thành phố Hội An”, ngày 12 tháng 8 năm 2014 Ban quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm tổ chức hội thảo khoa học “Xây dựng mô hình đồng quản lý rác thải thành phố Hội An” với sự tham dự của các đại biểu đại diện các cơ quan ban ngành trên địa bàn thành phố.

Tại hội thảo, TS. Chu Mạnh Trinh, chủ nhiệm đề tài đã trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của đề tài, gồm có:

- Mô tả và phân tích được hiện trạng quản lý rác thải sinh hoạt tại xã Cẩm Hà và phường Cẩm Phô, hiện trạng quản lý, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt của thành phố Hội An;

- Xác định được con đường đi của rác thải sinh hoạt tại thành phố Hội An và định hướng chiến lược của con đường đi này trong tương lai;

- Làm rõ vai trò của đồng quản lý (ĐQL) trong việc tạo thuận lợi cho sự tham gia của cộng đồng vào hoạt động bảo vệ tài nguyên và môi trường, góp phần cải thiện sinh kế thay thế cho cộng đồng người dân thành phố Hội An;

- Xây dựng được mô hình (ĐQL) rác thải sinh hoạt mà cụ thể là phân loại rác tại nguồn tại thành phố Hội An;

- Phân tích sự chia sẻ trách nhiệm, lợi ích giữa nhà quản lý, doanh nghiệp, khoa học và cộng đồng người dân tham gia và tính ổn định của mô hình;

- Xây dựng được bộ tài liệu truyền thông phân loại rác tại nguồn phục vụ cho hướng dẫn tập huấn kỹ thuật cho cộng đồng;

- Xác định được bộ công cụ DPSIR, SMART, SWOT theo phương pháp PRA là kỹ thuật chủ yếu để làm việc với cộng đồng.

Các báo cáo tham luận tại hội thảo cũng đã làm rõ hơn các vấn đề về tình hình phân loại và thu gom rác thải tại nguồn trên toàn địa bàn thành phố; công tác truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng trong thực hiện quản lý rác thải; tình hình quản lý và định hướng quản lý rác thải tại thành phố Hội An. Các đại biểu tham dự cũng đã góp ý một số nội dung để tăng cường hiệu quả mô hình đồng quản lý rác thải tại Hội An như: Đẩy mạnh công tác truyền thông nâng cao nhận thức đối với người dân và du khách quốc tế (nhất là khách lưu trú homestay), nâng cao vai trò của các tổ chức hội đoàn thể (Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên,…), đa dạng hóa hình thức truyền thông (tập huấn, hội thi, đài phát thanh, tờ rơi,..) về quy định phân phân loại rác tại nguồn; Phát huy hơn nữa vai trò của các tổ tự quản thu gom rác thải ở từng thôn, khối phố (hỗ trợ lương và các chế độ trợ cấp bảo hiểm,...); Hướng dẫn kỹ thuật làm phân hữu cơ compost hộ gia đình từ rác thải dễ phân hủy, nhất là ở địa phương có diện tích canh tác nông nghiệp (như làng rau Trà Quế); Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc phân loại rác tại nguồn và cần có chế tài xử lý đối với những trường hợp không phân loại, hoặc phân loại chưa đảm bảo.

Được thực hiện từ tháng 10 năm 2012 đến tháng 4 năm 2014, với mục tiêu đưa ra giải pháp tối ưu để vận động cộng đồng, người dân địa phương tham gia chia sẻ trách nhiệm, quyền lợi trong việc quản lý rác thải mà cụ thể là phân loại rác tại nguồn tại thành phố Hội An, đề tài đã chọn trường hợp nghiên cứu là 2 xã, phường Cẩm Hà và Cẩm Phô theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” và theo nguyên tắc Nhà nước và nhân dân cùng làm, cùng hưởng lợi.

Mô hình ĐQL rác thải Hội An được xây dựng trên cơ sở khoa học con đường đi của rác thải và định hướng chiến lược đường đi của rác thải sinh hoạt tại thành phố. Định hướng đó chỉ rõ là rác thải được phân thành 3 nhóm riêng biệt bao gồm rác thải dễ phân hủy, rác thải khó phân hủy và rác thải tái chế hay còn gọi là rác thải ve chai ngay sau khi nó được hình thành. Hành động phân loại rác thải sinh hoạt một cách song hành tại thời điểm rác thải được hình thành gọi là phân loại rác tại nguồn. Sau đó 3 loại rác thải sinh hoạt được thu gom và chuyển đến các điểm cuối cùng theo đúng quy định. Rác thải tái chế sẽ được chuyển đến các cơ sở thu mua phế liệu. Rác thải dễ phân hủy sẽ được chuyển đến nhà máy làm phân compost, hoặc các nơi làm compost hộ gia đình. Rác thải khó phân hủy sẽ được chuyển đến bãi rác Cẩm Hà.

Được biết, từ tháng 06/2012 thành phố Hội An bắt đầu triển khai thí điểm phân loại rác tại nguồn tại 4 phường, đến ngày 01/5/2014 đã thực hiện phân loại rác mở rộng trên toàn địa bàn thành phố. Hội An cũng đã thành công với chương trình “nói không với túi nylon” trên địa bàn xã đảo Tân Hiệp (Cù Lao Chàm) phát động từ ngày 09/9/2009. Với mục tiêu phấn đấu xây dựng thành phố “sinh thái - văn hóa - du lịch” vào năm 2030, vấn đề rác thải và vệ sinh môi trường được xem là nhiệm vụ trọng tâm, kết quả nghiên cứu của đề tài là cơ sở lý thuyết và thực tiễn có thể áp dụng trong vận động và lượng hóa mức độ tham gia của cộng đồng địa phương trong hoạt động quản lý rác thải sinh hoạt và phân loại rác tại nguồn trên địa bàn thành phố Hội An.

Một số hình ảnh tại hội thảo:

13082014 hoi thao rac thai 1

Hình 1: Các đại biểu tham dự hội thảo

13082014 hoi thao rac thai 2

Hình 2: TS. Chu Mạnh Trinh - Chủ nhiệm đề tài trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu

13082014 hoi thao rac thai 3

Hình 3: Bà Lê Thị Bích Thủy - Công ty CP CTCC Hội An báo cáo tham luận tại hội thảo

13082014 hoi thao rac thai 4

Hình 4: Bà Nguyễn Thị Hoà Mẫn - Cán bộ Môi trường xã Cẩm Thanh báo cáo tham luận tại hội thảo

13082014 hoi thao rac thai 5

Hình 5: Bà Trần Thị Vân - Phòng TN&MT Hội An báo cáo tham luận tại hội thảo

13082014 hoi thao rac thai 6

Hình 6: Bà Trần Thị Hồng Thúy - Giám đốc BQL KBTB Cù Lao Chàm đơn vị chủ trì thực hiện đề tài phát biểu kết luận hội thảo

Phạm Văn Hiệp – Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm


Newer news items:
Older news items:

..