Tập huấn về kỹ năng đánh giá và báo cáo dự án

PDF.InEmail

Một trong những trở ngại không nhỏ hiện nay của các địa phương, đơn vị khi thực hiện những dự án được tài trợ chính là kỹ năng đánh giá tác động và viết báo cáo tổng kết dự án. Đây chính là khâu quan trọng phản ánh chất lượng và mức độ thành công cũng như năng lực tổ chức quản lý dự án. Nắm bắt được điều đó, từ ngày 11 - 13 tháng 3 năm 2015 tại TP. Hồ Chí Minh, Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên Quốc tế (IUCN) đã triển khai Chương trình Tập huấn về Kỹ năng Đánh giá và Báo cáo Dự án.

tap huan hinh 1

tap huan hinh 1 -1

Hình 1: Các học viên tham dự chương trình tập huấn

Gần 30 học viên là các cán bộ thực hiện dự án MFF SGF tại Việt Nam đã tham gia chương trình nhằm nâng cao chất lượng hệ thống giám sát – đánh giá dự án hiện có, đặc biệt là vào việc đánh giá và báo cáo cuối cùng. Các phương pháp thu thập và phân tích dữ liệu, xác định các chỉ số trong khung lo-gich của dự án cũng được đề cập trong chương trình tập huấn lần này. Cách viết báo cáo cuối dự án theo mẫu của nhà tài trợ, qua đó phản ánh được các kết quả, tác động và bài học kinh nghiệm của dự án cũng đã được hướng dẫn cụ thể thông qua hình thức thảo luận nhóm và thực hành các bài tập.

tap huan hinh 2 - 1

tap huan hinh 2 - 2

tap huan hinh 2 - 3

Hình 2: Các nhóm thảo luận và thực hành bài tập

Kết thúc chương trình tập huấn, Ban tổ chức đã cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học cho các học viên đạt yêu cầu.

tap huan hinh 3

Hình 3: Các học viên nhận giấy chứng nhận hoàn thành khóa học

Phạm Văn Hiệp – BQL KBTB Cù Lao Chàm

..