SEMINAR KHOA HỌC XÂY DỰNG KHUNG BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KHU BẢO TỒN BIỂN CÙ LAO CHÀM

PDF.InEmail

Vừa qua, tại Hội trường BQL Khu bảo tồn biển diễn ra buổi seminar khoa học về Xây dựng Khung bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động bảo tồn và năng lực của cán bộ.

Mở đầu cho chương trình seminar, TS Chu Mạnh Trinh trình bày tham luận về “Cách tiếp cận đánh giá hiệu quả hoạt động bảo tồn và năng lực của cán bộ Khu nảo tồn biển và Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới Cù Lao Chàm, Hội An”.

seminar10032016-01

Hình 1: Hạ lưu sông Thu Bồn, Đô thị cổ Hội An và quần đảo Cù Lao Chàm - Ảnh: Bùi Kiến Quốc

 Bài tham luận giới thiệu sự kết nối của các hệ sinh thái từ đất liền ra đảo. Sức khỏe của các hệ sinh thái thường gắn liền với các chức năng và dịch vụ mà các hệ sinh thái này cung cấp cho tự nhiên và con người, vì vậy vấn đề quan tâm là làm thế nào vừa sử dụng được các hệ sinh thái để phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội mà không làm tổn thương đến cấu trúc, đến sức khỏe của chúng.

Tham luận đã phân tích hiện trạng phát triển kinh tế xã hội và sử dụng tài nguyên – môi trường tại Khu bảo tồn biển – Khu Dự trữ sinh quyển Thế giới Cù Lao Chàm – Hội An, đồng thời chỉ ra nổ lực của cộng đồng, người dân địa phương, du khách, doanh nghiệp, nhà quản lý, nhà khoa học trong việc tiếp cận các công cụ quản lý một cách bền vững, đó là tiếp cận trên cơ sở hệ sinh thái, đồng quản lý trong công tác bảo tồn. Thông qua cách tiếp cận đó, nhiều mô hình cụ thể đã được hình thành, đã và đang góp phần bảo vệ tài nguyên môi trường và đa dạng sinh học tại Khu bảo tồn có hiệu quả.

seminar10032016-022 

Hình 2: TS. Chu Mạnh Trinh trình bày tham luận

 Tham luận chỉ ra rằng để quản lý Khu bảo tồn một cách bền vững thì hằng năm cần có những đánh giá khoa học vệ hoạt động của Khu bảo tồn, vì vậy việc xây dựng bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động là hết sức cần thiết.

 seminar10032016-033

Hình 3: ThS Lê Ngọc Thảo trình bày tham luận

 ThS Lê Ngọc Thảo – Thư ký Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới Cù Lao Chàm, Hội An trình bày tham luận “Xây dựng khung bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động Khu bảo tồn”. Bài tham luận nêu ra các nhiệm vụ trọng tâm của Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm đó là:

1/ Bảo vệ môi trường

2/ Bảo tồn tài nguyên, đa dạng sinh học

3/ Sinh kế bền vững và phát triển cộng đồng

4/ Phát triển dịch vụ du lịch sinh thái gắn với phát triển cộng đồng

5/ Nghiên cứu và ứng dụng khoa học kỹ thuật

6/ Hợp tác trong nước và quốc tế

7/ Nâng cao nhận thức, năng lực cho cán bộ, cộng đồng và các bên liên quan

8/ Tham mưu cho UBND thành phố và các cấp chính quyền

9/ Phối hợp với các bên liên quan

10/ Nhiệm vụ khác

Trên cơ sở những nhiệm vụ trọng tâm của Khu bảo tồn biển thì tại Hội nghị cán bộ viên chức người lao động hằng năm, Ban quản lý sẽ thảo luận, xác định các nhiệm vụ trọng tâm trong năm và cho trọng số đối với các nhiệm vụ. Các nhiệm vụ sẽ thiết lập các chỉ tiêu và chỉ số đánh giá. Kết quả đánh giá sẽ được lượng hóa bằng điểm và mức độ hoàn thành công việc được quy đổi về đơn vị phần trăm.

seminar10032016-04

Kết quả cuối cùng của quá trình đánh giá hiệu quả hoạt động bảo tồn sẽ cho ra bức tranh toàn cảnh về hoạt động của đơn vị trong năm. Qua đó giúp ban quản lý có cái nhìn tổng thể về những nhiệm vụ của Khu bảo tồn, qua đó đề xuất kế hoạch quản lý cho những năm tiếp theo phù hợp hơn.

Sau khi thống nhất Khung bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của Khu bảo tồn, Các phòng ban trong Ban quản lý dựa trên nhiệm vụ được phân công sẽ xây dựng Khung bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của phòng, mức độ hoàn thành công việc năm của các cá nhân trong phòng.

 seminar10032016-055

Hình 5: Ông Nguyễn Văn Vũ trình bày tham luận

 KS Nguyễn Văn Vũ – Trưởng phòng Nghiên cứu và Hợp tác Quốc tế trình bày tham luận về Khung bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của Phòng Nghiên cứu & Hợp tác Quốc tế.

seminar10032016-06

Hình 6: Nguyên tắc xây dựng tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của P.NC&HTQT

seminar10032016-07

Hình 7: Minh họa nội dung và trọng số hoạt động năm 2016 của P.NC&HTQT

seminar10032016-08

Hình 8: Minh họa chi tiết đánh giá hiệu quả nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch quản lý Khu bảo tồn biển năm 2016 của Phòng Nghiên cứu& Hợp tác Quốc tế.

seminar10032016-09

Hình 9: Minh họa phân bổ trọng số cho các chương trình khi hoạt động Kế hoạch quản lý của Phòng Nghiên cứu&Hợp tác Quốc tế.

seminar10032016-10

Hình 10: Minh họa đánh giá hiệu quả hoạt động của Phòng NC&HTQT

Dựa trên kết quả hoạt động của từng Phòng, nhiệm vụ được phân công cho từng cá nhân ngay từ đầu năm sẽ đánh giá được mức độ hoàn thành công việc của từng cán bộ trong Khu bảo tồn biển.

seminar10032016-11

Hình 11: Minh họa đánh giá mức độ hoàn thành công việc của từng cá nhân trong Phòng Nghiên cứu và Hợp tác Quốc tế

Qua 3 tham luận tại Seminar khoa học đã cho thấy việc cần thiết phải xây dựng và đưa vào thử nghiệm Khung Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động bảo tồn và của từng phòng ban, cá nhân trong Khu bảo tồn biển. Như bà Trần Thị Hồng Thúy kết luận tại buổi seminar “Cái gì mới, hay hơn - hiệu quả hơn thì chúng ta áp dụng”.

Trong thời gian đến, BQL Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm tiếp tục hoàn thiện khung bộ tiêu chí và đưa vào áp dụng thử nghiệm từ tháng 3 năm 2016, và đến cuối năm sẽ tổ chức seminar thảo luận kết quả và giải pháp hoàn chỉnh. Năm 2017, Khu bảo tồn biển sẽ tự chủ hoàn toàn về mặt kinh phí, sẽ đưa bộ khung đánh giá vào vận hành chính thức. Việc áp dụng Khung đánh giá sẽ giúp quản lý tốt, hiệu quả hơn Khu bảo tồn, Khu Dự trữ Sinh quyển và cũng như năng suất người lao động.

Phạm Thị Kim Phương – Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

...