Thông tin liên hệ đầy đủ

PDFPrintE-mail

There are no translations available.

I. BAN QUẢN LÝ KHU BẢO TỒN BIỂN CÙ LAO CHÀM

Địa chỉ: 03 Nguyễn Huệ, Hội An, Quảng Nam

Điện thoại: 02353.911.066 - Fax: 02353.911.067

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

II. TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG BẢO TỒN BIỂN

Địa chỉ: Thôn Cấm, xã Tân Hiệp, Hội An, Quảng Nam

Điện thoại: 02353.930.214 - 02353.930190

 

..