Thông tin liên hệ đầy đủ

PDF.InEmail

I. BAN QUẢN LÝ KHU BẢO TỒN BIỂN CÙ LAO CHÀM

Địa chỉ: 03 Nguyễn Huệ, Hội An, Quảng Nam

Điện thoại: 02353.911.066 - Fax: 02353.911.067

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

II. TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG BẢO TỒN BIỂN

Địa chỉ: Thôn Cấm, xã Tân Hiệp, Hội An, Quảng Nam

Điện thoại: 02353.930.214 - 02353.930190

 

..