Nghiên cứu

Đồng quản lý rác thải sinh hoạt góp phần thúc đẩy tăng trưởng xanh tại địa phương và khu vực. Bài học kinh nghiệm từ trường hợp thành phố Hội An, Quảng Nam

PDFPrintE-mail

Wednesday, 05 November 2014 14:05 Hits:8865

There are no translations available.

Tóm tắt

Quản lý rác thải sinh hoạt là tập hợp các hành động tác nghiệp, hành vi ứng xử, xử lý rác thải. Tuy nhiên, kinh nghiệm, kiến thức, kỹ thuật, công cụ, đầu tư xử lý thì lại liên quan đến con người mà cụ thể là nhận thức, ý thức và thói quen hằng ngày. Làm thế nào để con người có thói quen tốt, hành động tốt, ứng xử tốt đối với rác thải, để rồi những tác động bất lợi từ rác thải không ảnh hưởng ngược lại đến sức khỏe, môi trường sống của con người, mà ngược lại rác thải còn là nguồn tài nguyên mang lại lợi ích cho con người. Quản lý tốt rác thải sinh hoạt sẽ góp phần thúc đâỷ tăng trưởng xanh tại địa phương và khu vực.

Bài viết này với mục tiêu xây dựng mô hình đồng quản lý rác thải sinh hoạt và đưa ra bài học kinh nghiệm khi triển khai. Dữ liệu được thu thập trên 15 thôn/khối thông qua đo đạc thực nghiệm tại hộ gia đình của 2 xã, phường đại diện, và 13 xã, phường của toàn thành phố Hội An thông qua đánh giá có sự tham gia, phỏng vấn nhóm dựa trên khung cấp độ đồng quản lý và sử dụng phương pháp nghiên cứu hành động cùng tham gia để thực hiện. Kết quả cho thấy phương thức quản lý một chiều, chỉ đơn phương một mình nhà quản lý lo vấn đề “rác thải” chưa sát thực tế cũng như nguồn lực bảo vệ môi trường có khả năng dẫn đến kiệt quệ. Phương thức quản lý dựa trên các bên có liên quan nhằm hướng đến cách quản lý hiệu quả và bền vững nguồn tài nguyên, môi trường, cũng như rác thải được thử nghiệm. Tuy nhiên, để áp dụng mô hình thành công cần phải có thời gian để tổ chức, mở rộng sự tham gia của toàn thể cộng đồng bao gồm nhà quản lý, doanh nghiệp, khoa học và người dân, nâng cao năng lực cộng đồng cũng như hoàn thiện thể chế trong việc đồng quản lý.

Keywords: Đồng quản lý; Rác thải sinh hoạt; Các bên liên quan; Phân loại rác tại nguồn; Tăng trưởng xanh

Read more...

 

Bảo vệ và khai thác hợp lý cua Đá Cù Lao Chàm (Gecarcoidea lalandii)

PDFPrintE-mail

Wednesday, 29 October 2014 08:16 Hits:9240

There are no translations available.

Cua Đá Cù Lao Chàm (Gecarcoidea lalandii) là động vật biển nhưng sống ở trên rừng, chỉ xuống biển vào thời gian sinh sản để duy trì nòi giống. Vì vậy cua Đá Cù Lao Chàm là “cầu nối” giữa biển và rừng và cũng đồng thời là sinh vật chỉ thị cho sức khỏe của hai hệ sinh thái biển và rừng tại Khu bảo tồn biển này. Thời gian bầy đàn cua Đá phát triển hưng thịnh nhất cũng là lúc mà rừng Cù Lao Chàm xanh tươi cùng tiếng chim hót và biển Cù Lao Chàm cá tôm tràn ngập trong các rạn san hô. Tuy nhiên trong những năm gần đây cua Đá đã và đang bị khai thác mãnh liệt cùng với sự gia tăng mạnh mẽ của số lượng du khách đến thăm đảo hàng ngày.

 

Năm 2013, Tổ cộng đồng bảo vệ và khai thác bền vững cua Đá Cù Lao Chàm ra đời. Cùng với chính quyền địa phương, tổ cộng đồng đã thực nghiệm một phương thức khai thác cua Đá có kiểm soát. Cua Đá được khai thác với số lượng cho phép, không mang trứng, theo mùa vụ và kích thước chiều ngang mai cua không nhỏ hơn 7cm. Cua Đá đạt tiêu chuẩn quy định sẽ được dán nhãn và được bán trên thị trường một cách hợp lệ. Trong 2 năm 2013 và 2014, Tổ đã khai thác và dán nhãn sinh thái cho 9.486 con cua Đá, trong đó có 6.390 con đực và 3.096 con cái.

Read more...

 
 

Quản lý tài nguyên môi trường – từ thượng nguồn đến vùng cửa sông ven bờ

PDFPrintE-mail

Friday, 24 October 2014 09:59 Hits:8765

There are no translations available.

Đặt vấn đề

Một lưu vực sông thông thường có các khoảng không gian được phân định, đó là thượng nguồn và vùng hạ du; bên cạnh đó lại có vùng cửa sông và ven bờ. Trên mỗi vùng như vậy, có nhiều hoạt động phát triển kinh tế, xã hội đặc trưng. Nếu ngược lên thượng nguồn, các hoạt động thủy điện, khai khoáng, lâm nghiệp là nổi trội, thì ở vùng hạ du lại thường gặp canh tác nông nghiệp, thủy lợi, công nghiệp đan xen nhau. Trong khi đó tại vùng cửa sông và ven bờ thì phần lớn tập trung các đô thị, nuôi trồng, du lịch và khai thác đánh bắt thủy sản. Đối với lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn thì bức tranh này lại càng được thể hiện một cách rõ ràng và sinh động.

quanlyvungbo24102014-01

Hình: Hội thảo tham vấn: Quản lý tổng hợp lưu vực sông và vùng bờ biển.Cách tiếp cận “Đầu nguồn tới rạn san hô” cho lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn, tại Đà Nẵng, ngày 17/10/2014

Read more...

 
 

Quản lý tài nguyên ven biển và vấn đề sinh kế bền vững cho người đánh cá quy mô nhỏ. Bài học kinh nghiệm từ trường hợp Thị trấn Phước Hải, Bà Rịa-Vũng Tàu

PDFPrintE-mail

Monday, 06 October 2014 08:47 Hits:9689

There are no translations available.

Trần Thị Út - Viện Nghiên Cứu, Tư vấn Phát triển bền vững, Tp. HCM

 Chu Mạnh Trinh - Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm, Hội An, Quảng Nam

 Huỳnh Thạnh - Khoa Kinh tế - Trường Đại học Thủ Dầu Một

Tóm tắt

Khi phương thức quản lý theo kiểu tập trung hóa tỏ ra không hiệu quả đối với khai thác và bảo vệ nguồn tài nguyên ven biển thì “Đồng quản lý” là xu hướng tất yếu. Bài viết này với mục tiêu xây dựng mô hình đồng quản lý và đưa ra bài học kinh nghiệm khi triển khai. Dữ liệu được thu thập trên 10 khu phố với 149 hộ tại Thị trấn Phước Hải, Bà Rịa – Vũng Tàu thông qua đánh giá có sự tham gia, phỏng vấn nhóm dựa trên khung sinh kế bền vững và sử dụng phương pháp nghiên cứu hành động cùng tham gia để thực hiện. Kết quả cho thấy phương thức quản lý tập trung từ các cấp có thẩm quyền địa phương chưa sát thực tế cũng như hoạt động đánh bắt của ngư dân có khả năng dẫn đến cạn kiệt nguồn lực và đời sống ngư dân đánh bắt ven bờ không bền vững. Phương thức quản lý dựa trên các bên có liên quan nhằm hướng đến cách quản lý hiệu quả và bền vững nguồn tài nguyên được thử nghiệm. Tuy nhiên, để áp dụng mô hình thành công cần phải có thời gian để tổ chức, nâng cao năng lực của cán bộ địa phương và cộng đồng ngư dân cũng như hoàn thiện thể chế trong việc đồng quản lý.

Keywords: Đồng quản lý; Sinh kế bền vững; Các bên liên quan; Tài nguyên ven biển

Abstract

The centralization management of coastal resources seems not to be efficient because it does not concern the role and responsibility of the community, especially a small scale fisheries, whom have expoired directly that resources for their livelihood. This study aims to build the model of “Co-management” and to draw the lesson learned in the practice in coastal areas in Phuoc Hai, Ba Ria Vung Tau province. The samples of 149 households were broken down into 10 wards of Phuoc Hải town in which Participatory Action Research was applied and “Sustainable livelihood framework” produced from DFID, UK has been used as a guideline for gathering and analyzing data. The “Co-management” model has been tried in which all related stakeholders have linked together in the management. However, for successfully and sustainability in operating this model, it needs time for institutional building and capacity building all related stakeholders as well as improving its management mechanism.

Key words: Co-management, Sustainable livelihood, Stakeholders, Coastal resources

Read more...

 
 

NHU CẦU NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRONG BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TẠI KHU SINH QUYỂN CÙ LAO CHÀM – HỘI AN

PDFPrintE-mail

Tuesday, 30 September 2014 13:57 Hits:8059

There are no translations available.

1. Đa dạng sinh học tại KSQ Cù Lao Chàm.

Nằm ở hạ lưu sông Thu Bồn, qua rừng ngập mặn Cẩm Thanh, kết nối với đường bờ và thông ra biển đảo, KSQ CLC có đầy đủ và đại diện cho các hệ sinh thái sông, cửa sông, rừng ngập mặn, bờ biển, biển và đảo.

NghiencuuKHCN30092014-1

Hình 1: Vùng hạ lưu sông Thu Bồn – quần đảo Cù Lao Chàm.

Read more...

 
 

Page 9 of 12

...