Nghiên cứu phát triển

Cập nhật thông tin mẫu vật tại Trung tâm truyền thông Bảo tồn biển Cù Lao Chàm 7/2014

PDFPrintE-mail

Wednesday, 20 August 2014 08:15 Hits:8990

There are no translations available.

Thông tin mẫu sinh vật biển trong Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm được liên tục cập nhật tại Trung tâm Truyền thông. Ban Quản lý Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm xin giới thiệu đến bạn đọc một số mẫu vật được thu thập trong tháng 7/2014 như sau:

mauvat20082014-2

Hình 1: Phòng trưng bày mẫu vật thuộc Trung tâm Truyền thông Bảo tồn biển Cù Lao Chàm.

Read more...

 

Xây dựng mô hình đồng quản lý rác thải thành phố Hội An

PDFPrintE-mail

Wednesday, 13 August 2014 14:32 Hits:8783

There are no translations available.

Trong khuôn khổ đề tài nghiên cứu “Xây dựng mô hình đồng quản lý rác thải tại 2 xã, phường Cẩm Hà và Cẩm Phô, thành phố Hội An”, ngày 12 tháng 8 năm 2014 Ban quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm tổ chức hội thảo khoa học “Xây dựng mô hình đồng quản lý rác thải thành phố Hội An” với sự tham dự của các đại biểu đại diện các cơ quan ban ngành trên địa bàn thành phố.

Tại hội thảo, TS. Chu Mạnh Trinh, chủ nhiệm đề tài đã trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của đề tài, gồm có:

- Mô tả và phân tích được hiện trạng quản lý rác thải sinh hoạt tại xã Cẩm Hà và phường Cẩm Phô, hiện trạng quản lý, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt của thành phố Hội An;

- Xác định được con đường đi của rác thải sinh hoạt tại thành phố Hội An và định hướng chiến lược của con đường đi này trong tương lai;

- Làm rõ vai trò của đồng quản lý (ĐQL) trong việc tạo thuận lợi cho sự tham gia của cộng đồng vào hoạt động bảo vệ tài nguyên và môi trường, góp phần cải thiện sinh kế thay thế cho cộng đồng người dân thành phố Hội An;

Read more...

 

HOW TO MAKE A SPECIMEN TRAINING COURSE

PDFPrintE-mail

Wednesday, 06 August 2014 08:33 Hits:11827

On August 5 th and 6th, 2014, The Cham Islands Marine Protected Area Authority (MPA) organized a training course on making a marine flora specimen for MPA staffs and local communities in the Cham Island Marine Protected Area Visiting Center.

The participants attended the course were introduced knowledge of making a phytomarine specimen and instruction of setting up a perfect specimen, included: definition and classification of phytomarine, methods of making a soaked specimen and squeezed specimen, technique of preserve and exhibit.

At the same time of the previous year, there was a training course of preservation and disposal technique of marine species. Up to now, more than 100 specimens are exhibited in MPA Visiting Center.

This is an activity helping to improve the ability of MPA staffs and local communities working in the Cham Islands MPA, as well as to serve for visiting study and research in The Cham Islands – Hoi An World Biosphere Reserve.

Some pictures of the class:

tap huan tieu ban thuc vat 06082014-1

Hình 1: Hướng dẫn lý thuyết kỹ thuật làm tiêu bản thực vật biển

tap huan tieu ban thuc vat 06082014-2

Hình 2: Các học viên tham gia lớp tập huấn

tap huan tieu ban thuc vat 06082014-3

Hình 3: Hướng dẫn thực hành kỹ thuật làm tiêu bản thực vật biển

tap huan tieu ban thuc vat 06082014-4

Hình 4: Làm sạch mẫu vật

tap huan tieu ban thuc vat 06082014-5

Hình 5: Định dạng mẫu vật trên giấy roki theo phương pháp làm tiêu bản ép khô

tap huan tieu ban thuc vat 06082014-6

Hình 6: Ép mẫu vật theo phương pháp làm tiêu bản ép khô

tap huan tieu ban thuc vat 06082014-7

Hình 7: Thực hành phương pháp làm tiêu bản ngâm

Phạm Văn Hiệp – Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm

Read more...

 
 

THE SUMMER SCHOOL COURSE “ SUSTAINABLE ENVIRONMENT MANAGEMENT”

PDFPrintE-mail

Wednesday, 23 July 2014 19:17 Hits:9896

A Summer school course “Sustainable environment Management” has been hold in Danang city and Cham Islands from July 21st to August 1st , 2014 for students and staffs of Business Academy Aarhus, Denmark, Da Nang University of Education and Authority of Cham Islands Marine Protected Area, Vietnam.

mtbv230720141

The students participated in the course have been improved in knowledge of ecology, toxicology, GIS, environment economy, experiences in environment and natural recourses management and skills on working with community in MPA. There are three parts of the course: Theory lessons in lecture hall, practice lessons in laboratory and field trip in Cham Islands.

The summer school is the first collaboration between Da Nang University, Business Academy Aarhus, Demark and Cham Islands Marine Protected Area on research, training and reality, knowledge and life, development and conservation for present and in the future.

Some pictures of the class:

mtbv230720142

mtbv230720146

mtbv230720143

mtbv230720145

mtbv230720144

mtbv2307201410

mtbv2307201411

mtbv230720148

mtbv230720149

mtbv2307201412

mtbv2307201413

mtbv230720147

Huỳnh Lê Vũ Hoàng - BQL Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm

Read more...

 

Đoàn chuyên gia quốc tế về khảo cổ học dưới nước làm việc tại Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm

PDFPrintE-mail

Monday, 30 June 2014 08:31 Hits:7217

There are no translations available.

Từ ngày 21 – 28/6/2014, Đoàn chuyên gia khảo cổ học dưới đến từ Anh, Úc, Mỹ và Việt Nam đã làm việc tại Khu bảo tồn biển (KBTB) Cù Lao Chàm, Hội An. Đây là chuyến công tác nằm trong chương trình hợp tác đào tạo nâng cao năng lực giữa hai bên trong lĩnh vực khảo cổ học dưới nước.

khaocohoc300620141

Hình 1: Tham vấn thợ lặn địa phương để thu thập thông tin

Read more...

 
 

Page 8 of 10

..