Tổng kết hoạt động của Ban quản lý Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm – Hội An

385 lượt xem

Sáng ngày 23/2, UBND thành phố đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2022 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2023 của Ban quản lý Khu dự trữ sinh quyển thế giới (BQL Khu sinh quyển) Cù Lao Chàm – Hội An. Ông Nguyễn Thế Hùng – Phó Chủ tịch UBND thành phố – Trưởng BQL Khu sinh quyển chủ trì hội nghị.

Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2022 của BQL Khu sinh quyển

Năm 2022, với sự quan tâm hỗ trợ từ các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước, nhiều chương trình, dự án trong Khu sinh quyển được tài trợ bởi các tổ chức môi trường toàn cầu. Các hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị đa dạng sinh học đều có sự tham gia tích cực và hỗ trợ nhiệt tình từ các cá nhân, cộng đồng, đặc biệt là vai trò của các nhóm cộng đồng tại vùng lõi Cù Lao Chàm và vùng đệm Cẩm Thanh. Công tác kiểm tra, giám sát được triển khai thương xuyên, hạn chế được các tác động từ việc khai thác thuỷ hải sản. Thành phố xác định đưa Cù Lao Chàm trở thành trung tâm đa dạng sinh học gắn với phát triển sinh kế cộng đồng.

Nhiều ý kiến góp ý cho phương hướng hoạt động năm 2023

Dù bị tác động bởi dịch bệnh Covid-19 nhưng các hoạt động truyền thông, giáo dục; chương trình hợp tác, thu hút đầu tư và quan hệ đối ngoại; nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ; hoạt động của các cơ quan ban ngành địa phương hướng đến bảo tồn và phát huy các giá trị khu sinh quyển nhìn chung đều được tổ chức, thực hiện hiệu quả.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý, bảo vệ rừng Cù Lao Chàm

Năm 2023, BQL Khu sinh quyển tiếp tục nâng cao vai trò kết nối, hỗ trợ, tư vấn các tổ chức thực hiện các chương trình nghiên cứu, các dự án bảo tồn, phát triển cộng đồng; kiện toàn bộ máy tổ chức, rà soát quy chế hoạt động nâng cao trách nhiệm các thành viên và hiệu quả hoạt động của BQL. Cùng với đó, tăng cường quản lý, bảo vệ rừng Cù Lao Chàm; hoàn thiện và vận hành thử nghiệm Trung tâm kết nối trải nghiệm tri thức bản địa; tăng cường các hoạt động truyền thông, tìm kiếm và mở rộng mối quan hệ giao lưu và hợp tác quốc tế với các tổ chức trong và ngoài nước. Bên cạnh việc tiếp tục nghiên cứu, đẩy mạnh các chương trình phục hồi sinh thái tại các khu vực bị ảnh hưởng do các hoạt động phát triển thiếu bền vững, thiên tai… BQL Khu sinh quyển sẽ lồng ghép, tích hợp các tài liệu truyền thông cho học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở, khôi phục lại chương trình thực địa cho các em học sinh…

Tác giả: Quốc Hải

Nguồn tin: Đài TT-TH TP Hội An

Bình luận