Hợp tác giữa BQL Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm và Viện Pháp – Đại sứ quán Pháp: cơ hội để phát huy và gìn giữ các di sản thiên nhiên và văn hóa

1.4k lượt xem

Tháng 5 năm 2022, Ban quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm chính thức nhận hỗ trợ kỹ thuật từ Viện Pháp thuộc Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam thông qua dự án “Chia sẻ và gìn giữ di sản Việt Nam”. Theo đó, Viện Pháp thuộc Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam sẽ hỗ trợ cho Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm 02 lĩnh vực sau:

(1) Tập huấn chuyên môn cho đội ngũ công tác trong ngành bảo tàng ở Việt Nam thông qua:

+ 04 khóa tập huấn trong nước tại Hà Nội và Huế cho 03 cán bộ Khu bảo tồn biển Cù Lao chàm về: Phương pháp truyền tải nội dung đến khách tham quan; Phát huy giá trị Vườn Quốc gia; Bảo quản và phát huy giá trị hiện vật thiên nhiên; Bảo tàng và phát triển bền vững. Mỗi khóa tập huấn bảo tồn biển Cù Lao chàm có 03 cán bộ được tham gia

+ 01 khóa thực địa tại Pháp nhằm củng cố nghiệp vụ và hợp tác giữa các bảo tàng Việt Pháp cho 02 cán bộ Khu bảo tồn biển tại các bảo tàng tại Paris và vùng Nouvelle Aquitaine.

(2): Thí điểm xây dựng nội trung truyền thông cho Trung tâm truyền thông và giáo dục môi trường Cù Lao Chàm

Dự án thí điểm điểm triển khai với 02 giai đoạn: giai đoạn 1 là workshop của trường Đại học Kiến trúc Hà Nội và giai đoạn 2 là hỗ trợ xây dựng nội dung Trung tâm.

Hình 1: Bà Frédérique Horn – Tuỳ viên Hợp tác và Hoạt động Văn hoá của ĐSQ Pháp tại Việt Nam làm việc với BQL Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm

Hình 2: Đại diện ĐSQ Pháp tại Việt Nam tham quan Trung tâm truyền thông bảo tồn biển

Hình 3: Các đại diện của Viện Pháp, Vụ Bảo tàng Pháp và Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Quốc gia ở Paris thăm Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm.

Theo tin từ trang facebook: Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam/ Ambassade de France au Vietnam

Ngày 09/5/2022, Đại sứ Pháp tại Việt Nam, ngài Nicolas WARNERY, đã công bố khởi động dự án hợp tác “Chia sẻ và gìn giữ Di sản Việt Nam” trong buổi họp báo diễn ra tại Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội. Mục tiêu của dự án này là để cụ thể hóa các hoạt động hợp tác giữa các cơ quan, tổ chức văn hóa Pháp và Việt Nam, nhằm phát huy và gìn giữ các di sản thiên nhiên và văn hóa của Việt Nam.

Dự án sẽ triển khai rất nhiều hoạt động thuộc 3 lĩnh vực sau”: Tập huấn chuyên môn cho đội ngũ công tác trong ngành bảo tàng ở Việt Nam; phát triển các chương trình đào tạo về “ngành nghề bảo tàng” trong các trường đại học ở Việt Nam; Hỗ trợ thiết kế các dự án thí điểm trong bảo tồn di sản. Bảo tồn di sản sẽ góp phần nâng cao nhận thức về môi trường, đồng thời là công cụ giáo dục cho giới trẻ Việt Nam. “Nếu được hiểu rõ hơn, được biết đến và được tôn vinh, các di sản văn hóa và thiên nhiên sẽ được bảo vệ tốt hơn, cho các thế hệ hiện tại và tương lai.

Dự án nhận được nguồn tài trợ lên đến 14 tỉ đồng (650 000 euro) cho 2 năm 2022 – 2024 từ chính phủ Pháp và sẽ sẽ có sự tham gia của rất nhiều đối tác Pháp và Việt Nam (bảo tàng nghệ thuật, bảo tàng khoa học về con người (lịch sử, dân tộc học…), bảo tàng lịch sử tự nhiên, trung tâm khoa học và kỹ thuật, khu bảo tồn thiên nhiên …). Dự án này mở ra một giai đoạn mới trong hợp tác vốn rất ý nghĩa giữa Pháp và Việt Nam.

ThS Kim Phương – BQL KBTB

Bình luận