Tham vấn ý kiến Xây dựng kế hoạch hành động của cộng đồng

11.9k lượt xem

Ngày 03/6/2014, Ban quản lý cộng đồng thôn Bãi Hương, xã Tân Hiệp (Cù Lao Chàm) đã tổ chức buổi tham vấn ý kiến cộng đồng nhân dân trong thôn để xây dựng kế hoạch quản lý Tiểu khu đồng quản lý bảo tồn biển thôn Bãi Hương (Tiểu khu ĐQL) giai đoạn 2015 – 2019. Tham gia buổi tham vấn có hơn 30 thành viên nòng cốt của cộng đồng, là đại diện các ngành nghề hiện có tại địa phương.

Hình 1: Tổng quan buổi thảo luận

Đây là hoạt động với sự hỗ trợ kỹ thuật của Ban quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm, tài trợ bởi Trung tâm Bảo tồn sinh vật biển và Phát triển cộng đồng (MCD). Việc xây dựng kế hoạch quản lý nhằm giúp cho cộng đồng thôn Bãi Hương có được một kế hoạch hành động cụ thể, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức cộng đồng, bảo vệ môi trường sinh thái tại địa phương nói riêng và Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm – Hội An nói riêng.

Hình 2: Cộng đồng thảo luận kế hoạch

Được biết, Tiểu khu ĐQL là mô hình đầu tiên ở Việt Nam thực hiện việc chuyển giao quyền quản lý các hoạt động khai thác hải sản từ nhà nước cho chính cộng đồng ngư dân địa phương, để cộng đồng vừa tổ chức khai thác, vừa bảo vệ nguồn lợi tài nguyên thiên nhiên.

Hình 3 : Cộng đồng biểu quyết kết quả thảo luận

Nguyễn Văn Vũ – BQL Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm

Bình luận