Lớp tập huấn kỹ thuật làm tiêu bản thực vật biển

16k lượt xem

Trong hai ngày 04 và 05 tháng 8 năm 2014, tại Trung tâm Truyền thông Bảo tồn biển Cù Lao Chàm, Ban quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm (BQL) đã phối hợp với giảng viên Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng tổ chức lớp tập huấn kỹ thuật làm tiêu bản thực vật biển cho các học viên là cán bộ BQL và cộng đồng địa phương.

Tại lớp tập huấn, các học viên được truyền đạt những nội dung liên quan đến kiến thức làm tiêu bản thực vật biển và hướng dẫn kỹ thuật để xây dựng một bộ tiêu bản hoàn chỉnh, bao gồm: khái niệm và phân loại thực vật biển, phương pháp làm tiêu bản ngâm, phương pháp làm tiêu bản ép, kỹ thuật bảo quản mẫu và trưng bày mẫu vật.

Vào tháng 8 năm 2013, một lớp tập huấn về kỹ thuật xử lý và bảo quản mẫu động vật biển cũng đã được tiến hành, qua đó các học viên đã lần lượt được giới thiệu lý thuyết và thực hành trên các vật mẫu bao gồm cá biển, bò sát biển, nhóm da gai, động vật thân mềm và giáp xác. Đến nay, đã có hơn 100 mẫu vật được trưng bày tại Trung tâm Truyền thông Bảo tồn biển Cù Lao Chàm.

Đây là hoạt động nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ BQL và cộng đồng làm công tác bảo tồn, đồng thời phục vụ du khách đến tham quan học tập và nghiên cứu khoa học tại Khu Dự trữ Sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm – Hội An.

Một số hình ảnh của lớp tập huấn:

Hình 1: Hướng dẫn lý thuyết kỹ thuật làm tiêu bản thực vật biển

Hình 2: Các học viên tham gia lớp tập huấn

Hình 3: Hướng dẫn thực hành kỹ thuật làm tiêu bản thực vật biển

Hình 4: Làm sạch mẫu vật

Hình 5: Định dạng mẫu vật trên giấy roki theo phương pháp làm tiêu bản ép khô

Hình 6: Ép mẫu vật theo phương pháp làm tiêu bản ép khô

Hình 7: Thực hành phương pháp làm tiêu bản ngâm

Phạm Văn Hiệp – Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm

Bình luận