TẬP HUẤN SEDIMENT FROM LAND TO THE SEA – CASE STUDY NHA PHU

11.7k lượt xem

Từ ngày 15 đến ngày 25/02/2016, Ban quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm đã cử cán bộ tham gia lớp tập huấn “Sediment from Land to the Sea – case study Nha Phu” tại Thành phố Nha Trang. Chương trình tập huấn được đồng phối hợp tổ chức bới Viện Hải dương học Nha Trang và Khoa Địa chất và Quản lý nguồn lợi tự nhiên – Trường Đại học Copenhagen, Đan Mạch.

Tham dự lớp tập huấn gồm 21 học viên và 5 giảng viên, trong đó có 12 học viên cao học đến từ Trường Đại học Copenhagen – Đan Mạch và 09 học viên trong nước hiện đang là cán bộ tại Viện Hải dương, Viện Công nghệ môi trường, Viện kỹ thuật biển, Khu bảo tồn và trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP Hồ Chí Minh.

Đội ngũ giảng viên của khoá học gồm có:

1. PGS. Aart Kroon, Đại học Copenhagen

2. GS. Thorbjoern Joest Andersen, Đại học Copenhagen

3. Lars Krogh, Đại học Copenhagen

4. GS.TS. Nguyễn Ngọc Lâm, Viện hải dương học Nha Trang

5. PGS.TS. Đoàn Như Hải, Viện hải dương học Nha Trang

Khoá tập huấn kéo dài 10 ngày chia thành 4 nhóm với các chủ đề: đất nông nghiệp và khả năng axit hoá; động học biển; quá trình hình thành, sự lắng đọng và xáo trộn trầm tích. Trong quá trình học tập, các học viên được đi thực địa tại đầm Nha Phu và thực hành phân tích mẫu theo nhóm ngay tại Phòng thí nghiệm của Viện. Thông qua khoá học, Các học viên được cung cấp những kiến thức cơ bản về phương pháp nghiên cứu thực địa, thu mẫu và phân tích mẫu trầm tích, mẫu đất và các lĩnh vực có liên quan.

Hình 1: Thu mẫu đất thực địa

Hình 2: Xác định kích cỡ hạt nhanh ngoài thực địa

Hình 3: Đo hàm lượng chất rắn lơ lửng trong nước bằng Partcam

Hình 4,5,6: Phân tích mẫu trong phòng thí nghiệm

Hình 7: Học lý thuyết

Hình 8: Các nhóm trình bày kết quả nghiên cứu

Kết thúc chương trình tập huấn, các học viên được Ban tổ chức trao chứng chỉ hoàn thành khoá học.

Trần Thị Phương Thảo – BQL Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm

Bình luận