Tập huấn Xây dựng kế hoạch quản lý bảo tồn biển lồng ghép thích ứng biến đổi khí hậu

15.1k lượt xem

Nhận lời mời của Trung tâm Bảo tồn sinh vật biển và phát triển cộng đồng MCD, từ ngày 17 – 19 tháng 12 năm 2013, tại Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, BQL Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm đã tham gia khóa tập huấn xây dựng kế hoạch quản lý bảo tồn biển lồng ghép thích ứng biến đổi khí hậu.

Hình 1: Toàn cảnh khóa tập huấn

Hình 2: Lãnh đạo Chi cục KTBVNLTS Bình Định khai mạc khóa tập huấn

Cùng tham gia khóa tập huấn là các học viên đến từ Khu dự trữ sinh quyển Thế giới Cù Lao Chàm – Hội An, Tiểu khu đồng quản lý Bảo tồn biễn Bãi Hương, Khu bảo vệ Hệ sinh thái biển Rạn Trào và Khu ven biển Nhơn Hải.

Hình 3: Chụp ảnh lưu niệm Khóa tập huấn.

Hình 4: TS. Chu Mạnh Trinh hướng dẫn kỹ thuật khóa tập huấn

Mục đích của khóa tập huấn là nâng cao nhận thức về thích ứng biến đổi khí hậu trong quản lý tài nguyên và môi trường, tăng cường chia sẻ, trao đổi thông tin và hưỡng dẫn kỹ thuật xây dựng kế hoạch quản lý bảo tồn biển cho các cán bộ và nhóm hạt nhân cộng đồng của các khu bảo tồn trên.

Sau 3 ngày tập huấn, các học viên đã được trang bị kỹ thuật và dự thảo được kế hoạch quản lý bảo tồn các hệ sinh thái biển lồng ghép thích ứng biến đổi khí hậu tại địa phương, các kĩ năng thực hành mô hình DPSIR, nguyên tắc SMART, lập ma trận SWOT cho việc xây dựng kế hoạch quản lý.

Một số hình ảnh của khóa tập huấn:

Hình 5: Trình bày đặc điểm và hiện trạng quản lý Khu Ven Biển Nhơn Hải

Hình 6: Trình bày đặc điểm và hiện trạng quản lý Tiểu Khu Bảo tồn biển Bãi Hương

Hình 7: Trình bày đặc điểm và hiện trạng quản lý Khu Bảo vệ HSTB Rạn trào

Hình 8: Khu Ven Biển Nhơn Hải thảo luận nhóm

Hình 9: Khu Bảo vệ HSTB Rạn Trào thảo luận nhóm

Hình 10: Tiểu Khu Bảo tồn biển Bãi Hương thảo luận nhóm

Hình 11: Khu Ven Biển Nhơn Hải trình bày kết quả thảo luận nhóm

Hình 12: Khu Bảo vệ HSTB Rạn Trào trình bày kết quả thảo luận nhóm

Hình 13: Tiểu Khu Bảo tồn biển Bãi Hương trình bày kết quả thảo luận của nhóm

Hình 14: Khu Bảo vệ HSTB Rạn Trào trình bày dự thảo Kế hoạch quản lý năm 2014

Hình 15: Tiểu Khu BTB Bãi Hương trình bày dự thảo kế hoạch quản lý 5 năm 2014-2018

Hình 16: Khu Ven Biển Nhơn Hải trình bày dự thảo hoạt động của Kế hoạch quản lý tại địa phương

Hình 17: Đoàn Tiểu Khu BTB Cù Lao Chàm nhận giấy chứng nhận hoàn thành khóa tập huấn

Hình 18: Đoàn Nhơn Hải, Rạn Trào nhận giấy chứng nhận hoàn thành khóa tập huấn

Hình 19: Ảnh kỷ niệm khóa tập huấn xây dựng kế hoạch quản lý bảo tồn biển lồng ghép thích ứng biến đổi khí hậu

Huỳnh Lê Vũ Hoàng – Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm

Bình luận