Hội thảo xây dựng khung pháp lý bảo vệ, khai thác bền vững Tôm Hùm, Ốc Vú Nàng tại Cù lao Chàm

Viết bởi Biên Tập
29.4k lượt xem

16102012Tôm hùm và ốc Vú nàng là hai trong nhiều đối tượng đặc trưng có giá trị về kinh tế và giá trị đa dạng sinh học trong Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm. Kể từ khi trở thành Khu bảo tồn biển (2006) và đạt được danh hiệu Khu dự trữ sinh quyển thế giới (2009) thì lượng khách du lịch đến Cù Lao Chàm gia tăng một cách nhanh chóng, kéo theo sự gia tăng về nhu cầu sử dụng thực phẩm. Từ đó gây áp lực đối lên đối tượng tôm hùm và ốc vú nàng, cũng như nguồn tài nguyên và sự đa dạng sinh học tại nơi đây.

Để tìm ra các giải pháp tốt nhất để bảo vệ, phát triển bền vững nguồn lợi tôm hùm và ốc vú nàng, Ban quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm (BQL) đang triển khai đề tài “Điều tra thành phần loài, vùng phân bố, hiện trạng khai thác và xây dựng mô hình đồng quản lý các loài tôm hùm và ốc vú nàng tại Cù Lao Chàm”. Đến nay đề tài đã nghiên cứu và cho kết quả quan trọng về thành phần loài, phân bố sinh thái, hiện trạng khai thác tôm hùm và ốc vú nàng cũng như đã tiến hành hội thảo lần thứ 1 thông báo kết quả nghiên cứu, chia sẻ với cộng đồng Cù Lao Chàm về các nội dung trên.

Ngày 11/10/201 tại Trung tâm truyền thông bảo tồn biển Cù Lao Chàm, BQL tổ chức buổi hội thảo với sự tham gia của đại diện UBND xã, các bên liên quan và cộng đồng (những người khai thác 2 đối tượng trên) để tiếp tục tìm ra phương thức quản lý phù hợp và thảo luận các vấn đề liên quan đến cơ sở pháp lý, cơ sở khoa học thuộc phạm vi đề tài.

161020121

Hình 1: Bà Trần Thị Hồng Thúy, giám đốc BQL phát biểu khai mạc hội thảo

161020122

Hình 2: Toàn cảnh hội thảo

Tại hội thảo, ban chủ nhiệm đề tài và cộng đồng đã trình bày 4 báo cáo tham luận với chủ đề: (1) hướng tới khai thác văn minh tôm hùm, ốc vú nàng; (2) bảo vệ tài nguyên tôm hùm và ốc vú nàng là trách nhiệm không của riêng ai; (3) vai trò quản lý nhà nước trong công tác quản lý tài nguyên; (4) một số sáng kiến nhằm thực hiện việc khai thác gắn với bảo tồn nguồn tài nguyên tôm hùm và vú nàng tại CLC.

161020123

Hình 3: ThS Lê Ngọc Thảo, chủ nhiệm đề tài trình bày tham luận “Từ hiện trạng hướng đến khai thác văn minh đối tượng tôm hùm, ốc vú nàng tại Cù Lao Chàm”

161020124

Hình 4: Ông Trần Xá – ngư dân địa phương trình bày tham luận “Một số sáng kiến nhằm thực hiện việc khai thác gắn với bảo tồn nguồn tài nguyên tôm hùm và vú nàng tại Cù Lao Chàm”

161020125

       Hình 5: Ông Lê Vĩnh Thuận – Trưởng phòng Tuần tra –Du lịch, trình bày tham luận vai trò của nhà nước trong                 quản lý tài nguyên

161020126

Hình 6: Ông Dương Mạnh Tấn, ngư dân Cù Lao Chàm trình bày tham luận “Bảo vệ tài nguyên tôm hùm, ốc vú nàng trách nhiệm không phải của riêng ai”

161020128

161020129

161020127

Hình 7: Một số hình ảnh thảo luận tại hội thảo

Trong thời gian đến, ban chủ nhiệm đề tài sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động nghiên cứu sinh học, sinh thái và hoàn thiện khung pháp lý xây dựng mô hình đồng quản lý 2 đối tượng trên. Kết quả đề tài sẽ tạo cơ sở khoa học góp phần vào việc bảo vệ, khai thác hợp lý tôm hùm, ốc vú nàng tại Cù Lao Chàm trong tương lai.

Phạm Thị Kim Phương – BQL Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm

Bình luận